Gmina a VAT. NSA zawiesił postępowanie w kolejnej sprawie dotyczącej odliczania VAT od gminnych inwestycji

Czy gmina może odliczyć VAT od budowy kanalizacji? Naczelny Sąd Administracyjny zawiesił kolejne postępowanie w takiej sprawie; czeka na uchwałę 7 sędziów NSA i stanowisko TSUE.

Czy realizując inwestycję polegającą na budowie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej gmina występuje jako organ władzy publicznej realizujący zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym, czy też występuje w charakterze podatnika VAT i przysługuje jej prawo do odliczenia podatku związanego z wydatkami poniesionymi na tę inwestycję - na takie pytanie odpowiedziec ma NSA.

Rozstrzygnięcie tej kwestii jest istotne dla wielu gmin, które spierają się o interpretację przepisów z fiskusem. Rozpatrywanie kolejnej z takich spraw - dotyczącej gminy Czermin - zostało przez NSA zawieszone do czasu gdy w sprawie wypowiedzą się: NSA w poszerzonym składzie oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Do NSA w ostatnich latach trafiały skargi kasacyjne Ministra Finansów, w których resort kwestionuje orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w sprawie odliczeń VAT od gminnych inwestycji. Taki spór z fiskusem toczy m.in. gmina Czermin. Gmina rozbudowała instalację sanitarną, budując zbiornik wyrównawczy na stacji uzdatniania wody w Trzcianie. Po zakończeniu inwestycji została ona udostępniona Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej. Zakład wykorzystuje ją do świadczenia odpłatnych usług dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych, m.in. na rzecz mieszkańców gminy; gminie płaci czynsz.

Zdaniem gminy, wykonanie świadczenia na rzecz gminnego zakładu stanowi działalność gospodarczą gminy oraz czynność podlegającą opodatkowaniu stawką 23 proc. VAT, a gminie przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków na realizację inwestycji. Innego zdania był Minister Finansów.

W wydanej interpretacji indywidualnej resort stwierdził, że spółka komunalna wykonując zadania z zakresu gospodarki wodnej, nie działa w charakterze odrębnego od gminy podatnika VAT. Z tej racji na podstawie zawartego porozumienia nie występuje wzajemne świadczenie pomiędzy dwoma podatnikami. Według interpretacji, gminie nie przysługuje więc prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT, bo infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie służyła jej nigdy do prowadzenia działalności gospodarczej. Inaczej w przypadku KZB, któremu gmina infrastrukturę tę przekazała.

Gmina była przeciwnego zdania i zaskarżyła interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, a ten przyznał rację gminie i uchylił zaskarżoną interpretację. Minister Finansów skierował zaś skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Podobne skargi kasacyjne ministerstwo złożyło np. od wyroków WSA w Gorzowie Wielkopolskim czy w Warszawie. Postępowania w tych sprawach zostały przez NSA zawieszone. Zainteresowane rozstrzygnięciem gminy muszą poczekać na dwa stanowiska - uchwałę składu siedmiu sędziów NSA, któremu przedstawiono tę kwestię do rozpatrzenia w sierpniu 2016 r. oraz odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie w grudniu 2016 r. trafiło pytanie prejudycjalne zadane przez polski sąd w innej sprawie dotyczącej rozliczeń VAT w gminach (w tym przypadku chodzi o odliczenia podatku naliczonego od wydatków na budowę świetlicy).

js/ woj/

Opublikowano: 2018-07-11 11:52

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.