500 plus - raport. Blisko 4 mln dzieci objętych programem "Rodzina 500 plus"

Ponad połowa wszystkich dzieci w Polsce objęta jest programem "Rodzina 500 plus"; pieniądze trafiają do ponad 2,45 mln rodzin, najczęściej z dwójką dzieci - wynika z najnowszego raportu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Od początku roku do końca czerwca rodziny otrzymały ponad 11,3 mld zł.

Jak wskazuje ministerialne opracowanie, w całej Polsce program "Rodzina 500 plus" obejmuje 54,1 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten jest wyższy i wynosi 61 proc. W gminach miejskich jest to 47 proc., a w miejsko–wiejskich 55 proc.

Największy udział w programie mają rodziny z dwójką dzieci, których w czerwcu 2018 r. było ponad 1,5 mln, a ich udział w ogólnej liczbie rodzin objętych programem wyniósł 61,4 proc. Kolejną grupę stanowią rodziny z jednym dzieckiem - 569,8 tys., co stanowi 23,2 proc. ogólnej liczby rodzin w programie). Rodziny wielodzietne w czerwcu 2018 r. stanowiły grupę 376,2 tys. rodzin, z 15,3 proc. udziałem w ogólnej liczbie rodzin objętych 500 plus.

Na wsi mieszka ponad 34,5 proc. ogółu dzieci otrzymujących świadczenie (1,31 mln). W gminach miejskich świadczenie trafia do 1,47 mln dzieci (39,9 proc. ogółu dzieci uczestniczących w programie). Pozostałe 910 tys. to dzieci z gmin miejsko–wiejskich, co stanowi 24,6 proc. ogółu.

Liczba rodzin spełniających kryterium dochodowe na pierwsze dziecko wyniosła w czerwcu ponad 1,33 mln rodzin (co stanowi 54,5 proc. ogółu wszystkich rodzin pobierających świadczenie).

5 proc. wszystkich rodzin w programie stanowią rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W grupie rodzin pobierających świadczenie na pierwsze dziecko (ponad 1,33 mln rodzin) 120,6 tys. rodzin stanowią rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.

W ujęciu regionalnym najwięcej pieniędzy w ramach 500 plus trafiło od początku roku do końca czerwca do rodzin w woj. mazowieckim - 1,67 mld zł. Na kolejnych miejscach znalazły się woj.: śląskie - 1,17 mld zł; wielkopolskie - 1,15 mld zł i małopolskie - 1,09 mld zł. Najmniej pieniędzy wypłacono w woj. lubuskim - 277,4 mln zł i opolskim 237,5 mln zł.

Program "Rodzina 500 plus" działa od 1 kwietnia 2016 r. 500 zł świadczenia wychowawczego rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego) wsparcie można otrzymać także na pierwsze lub jedyne dziecko.

js/

Opublikowano: 2018-08-08 15:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.