PPP po nowemu. Nowela ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z podpisem prezydenta

Nowela ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, podpisana w środę przez prezydenta, daje samorządom możliwość podniesienia opłaty za parkowanie i zwiększenia mandatów za parkowanie bez biletu.

Obecnie maksymalna stawka za pierwszą godzinę parkowania wynosi 3,15 zł. Nowe przepisy dają JST możliwość zwiększenia tej kwoty - w większych miastach - do 9,45 zł. Umożliwiają też miastom, które mają powyżej 100 tys. mieszkańców, tworzenie tzw. śródmiejskich stref płatnego parkowania. Takich aglomeracji - jak wyliczyło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju - jest 39.

Ustawa zobowiązuje samorządy do przeznaczenia 65 proc. wpływów z opłat parkingowych na transport publiczny.

Samorząd będzie też mógł zwiększyć mandaty za parkowanie bez biletu. Obecnie kara wynosi 50 zł, natomiast ustawa umożliwia podniesienie jej do wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do 210 zł.

Nowelizacja wprowadza regulacje dotyczące oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Jak tłumaczył resort IiR, podmiot publiczny przed wszczęciem postępowania w sprawie wyboru partnera prywatnego będzie miał obowiązek sporządzenia oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w porównaniu do realizacji tego przedsięwzięcia w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych.

Ponadto przewidziano możliwość wyrażenia przez podmiot publiczny zgody na zawarcie umowy przez jednoosobową spółkę partnera prywatnego albo spółkę kapitałową, której jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, a która została zawiązana właśnie w celu realizacji przedsięwzięcia.

Partner prywatny będzie miał obowiązek bieżącego raportowania podmiotowi publicznemu o stanie realizacji przedsięwzięcia i stanie technicznym składnika majątkowego wykorzystywanego przez partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji dotyczących zmian w ustawie o drogach publicznych, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

woj/

Opublikowano: 2018-08-08 17:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.