Wodne inwestycje. Kolejne samorządy skorzystają z dotacji do inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Mieszkańcy ośmiu miejscowości będą korzystać z nowoczesnych systemów wodno-kanalizacyjnych, których rozbudowę lub modernizację dofinansuje ze środków unijnych NFOŚiGW. Pieniądze z Funduszu Spójności – łącznie ponad 197 mln zł – trafią do: Celestynowa, Chełmży, Chojnic, Łodzi, Pruszcza Gdańskiego, Skawiny, Strzelec Opolskich i Tarnowa Podgórnego.
 
Mazowiecki Celestynów otrzyma blisko 22 mln zł dofinansowania na projekt "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów". W jego ramach zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 39 km. Dzięki tej inwestycji liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej przekroczy 3 tys. osób.
 
W Chełmży, dzięki dotacji w wysokości 13,4 mln zł, powstanie ponad 5,5 km nowej kanalizacji sanitarnej, a 1,6 km zostanie przebudowane. Ponadto ma zostać zbudowane 1,84 km sieci wodociągowej. Termin realizacji - koniec grudnia 2020 r.
 
Rekordową dotację - blisko 69 mln zł - otrzyma Miasto Łódź. Projekt "Gospodarka ściekowa, faza III w Łodzi" będzie w sumie kosztował 132,5 mln zł, a brakujące fundusze wyasygnuje samorząd.
Do końca 2022 roku na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej powstaną zbiorniki retencyjne umożliwiające efektywną pracę przedsiębiorstwa w okresach deszczowych, zmodernizowane zostaną urządzenia oczyszczania mechanicznego oraz instalacja odwadniania osadów pościekowych. W celu zmniejszenia ilości substancji organicznych w osadach przewidziana jest także budowa instalacji termicznej hydrolizy osadu z usuwaniem azotu i odzyskiem fosforu z odcieków.
 
W Strzelcach Opolskich, dzięki subwencji w wysokości 36,6 mln zł, zmodernizowana zostanie część mechaniczna i biologiczna oczyszczalni ścieków oraz system sterowania. Powstanie suszarnia osadów i instalacja OZE. W planach przewidziana została także dostawa agregatu pompowego oraz koparko-ładowarki dla potrzeb zakładu oczyszczalni ścieków. Planuje się również budowę i modernizację ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ponad 13 km sieci wodociągowej.

Podobne inwestycje będą realizować samorządy z Chojnic, Pruszcza Gdańskiego, Skawiny i Tarnowa Podgórnego.

woj/

Opublikowano: 2018-08-09 13:49

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.