Wójt bez podwyżki. Pensje samorządowców w przyszłym roku - bez zmian

Rząd planuje zamrożenie kwoty bazowej, która określa maksymalne wynagrodzenie wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, a także diety radnych – wynika z informacji przekazanej Serwisowi Samorządowemu PAP przez resort finansów.

"Na rok 2019 planuje się, że kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe pozostanie na poziomie bieżącego roku, tj. w wysokości 1 789,42 zł" – poinformował resort.

Oznacza to, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, uwzględniając wszystkie składniki i dodatki, pensja wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty w 2019 r. nie będzie mogła być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525,94 zł brutto.

Do tego limitu nie wlicza się jedynie trzynastki, wynoszącej 8,5 proc. rocznego wynagrodzenia, i nagrody jubileuszowej (od 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy do 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy).

Określana w ustawie budżetowej kwota bazowa ma wpływ na wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe: prezydenta RP, marszałków Sejmu i Senatu, premiera i ministrów. Od wielkości kwoty bazowej zależy też górny limit wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru m.in.: wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty.

Decyzję o tym, ile będzie zarabiał wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek podejmuje odpowiednio: rada gminy, powiatu lub sejmik województwa na podstawie widełek zawartych w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych i w oparciu o limit ustawowy.

Od 1 lipca obowiązuje rozporządzenie, które zakłada obniżenie o 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ich zastępców.

Pensja zasadnicza to jeden ze składników wynagrodzenia za pracę w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w samorządach. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego na pensję składa się np. dodatek za wysługę lat, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny, premie i nagrody.

Przy czym osoby zatrudnione na podstawie wyboru nie mogą otrzymać nagrody pieniężnej, którą za "szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej" można przyznać innym pracownikom.

Kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ma wpływ również na wysokość diety radnego, która nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności tej kwoty. Dieta radnego gminy, powiatu i województwa, będąca półtorakrotnością kwoty bazowej, w 2019 r. nie będzie mogła być więc wyższa niż 2 684,13 zł.

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na 2019 r., który zakłada, że dochody budżetu państwa będą na poziomie 386,9 mld zł, wydatki mają wynieść 415,4 mld zł, a deficyt budżetu państwa nie przekroczy 28,5 mld zł. Zaplanowano też m.in. wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej.

kic/

Opublikowano: 2018-08-24 14:38

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.