MRPiPS naprawi pomyłkę w wykazie stanowisk

Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. M.in. w tabeli stanowisk znów pojawi się stanowisko dyrektora wydziału.

W nowym rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w wykazie stanowisk pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę we wszystkich urzędach brakuje stanowiska dyrektora wydziału (choć jest mowa o jego zastępcy). Chodzi o załącznik nr 3, tabelę II D.

Na majowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego problem ten poruszał prezydent Lublina.

„Jeśli mamy zastosować się do treści tego rozrządzenia, to albo przyjmujemy termin naczelnik, co jest degradacją dla każdego dyrektora wydziału, albo tworzymy fikcyjne rozwiązania, czyli nazywamy wydziały departamentami" – mówił Krzysztof Żuk.

Rozporządzenie przewiduje, że pracownicy zatrudnieni na stanowiskach nieprzewidzianych w "tabeli" mogą zajmować swoje stanowiska do końca tego roku. Na razie w lubelskim magistracie nie było więc ani „przymusowych awansów”, ani degradacji.

„Czekamy na zmianę rozporządzenia w tej sprawie” – komentuje Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina.

W wakacje samorządowcy ponownie zwrócili się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o pilną nowelizację.

„Zmiana pozwoli zachować dotychczasową strukturę organizacyjną w urzędach, przy jednoczesnym braku konieczności dokonywania zmian w zawartych umowach z pracownikami samorządowymi zajmującymi stanowiska nieuwzględnione w nowym rozporządzeniu” – wskazuje w piśmie Andrzej Porawski, sekretarz Komisji Wspólnej. „Można zakwalifikować zmianę jako poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i wprowadzić ją bez zbędnej zwłoki” - zaznacza.

I nowelizacja będzie; resort pracy rozpoczął prace legislacyjne nad nowelizacją.

„Przygotowywana nowelizacja rozporządzenia ma na celu: przywrócenie w katalogu stanowisk występujących w urzędach samorządowych stanowiska dyrektor wydziału, odesłanie do odrębnych przepisów w zakresie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego” – poinformowały służby prasowe ministerstwa.

aba/

Czytaj też: Detaszer a dyrektor. Wiceszef MSWiA: rozporządzenie ws. wynagradzania do gruntownej analizy

Opublikowano: 2018-08-30 14:07

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.