Odpady u sąsiada. Posłowie: procedura wydawania zezwoleń na gospodarowanie odpadami jest niedoskonała

W postępowaniu o wydanie zezwolenia na gospodarowanie odpadami powinni brać udział także właściciele sąsiednich nieruchomości - uważają posłowie.

Grupa posłów PiS skierowała do ministra środowiska interpelację, w której zwróciła uwagę na „niedoskonałe" ich zdaniem przepisy dotyczące lokowania składowisk odpadów. Według parlamentarzystów, obecne jest tak, że „przykładowy pan Kowalski będzie stroną postępowania, gdy właściciel sąsiedniej działki będzie budował dom, ale ten sam pan Kowalski nie będzie stroną, gdy sąsiad będzie chciał uzyskać zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów". Zdaniem posłów to „paradoks, który należałoby zmienić".

Jak podkreślają w interpelacji „obecne przepisy są niepraktyczne, jak widać starostwa wydające pozwolenia wielokrotnie stwierdzają, że nie mogły inaczej postąpić, skoro inwestor przedkłada odpowiednie dokumenty itd. i tu kończy się odpowiedzialność urzędu. A tak, moim zdaniem nie powinno być".  

W odpowiedzi wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek zaznaczył, że dotychczas „nie były planowane zmiany w zakresie zapewnienia, aby do postępowań w sprawach dotyczących wydania zezwolenia na gospodarowanie odpadami, stronami byli właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone zbieranie lub przetwarzanie odpadów".

Wiceminister zwrócił uwagę, że wprowadzenie takich rozwiązań mogłoby utrudnić sprawne dokonywanie czynności administracyjnych w postępowaniach prowadzonych przez organy ochrony środowiska oraz mogłoby jeszcze bardziej przedłużać obecnie już często długo trwające postępowania administracyjne dotyczące wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie odpadów.

Jędrysek przypomniał jednocześnie, że uchwalony w lipcu br. tzw. pakiet odpadowy wprowadza szereg zmian, które mają wyeliminować niezgodne z przepisami postępowanie z odpadami.

Chodzi m.in. o wprowadzenie obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami i skrócenie możliwego okresu magazynowania odpadów z trzech lat do jednego roku. Jędrysek wskazał też na obowiązek prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania oraz składowania odpadów, a także obowiązek zaopiniowania miejsc zbierania i przetwarzania odpadów przez Inspekcję Ochrony Środowiska oraz Państwową Straż Pożarną.


mp/Opublikowano: 2018-08-30 11:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.