RPO o kampanii. RPO zwrócił się do KRRiT w sprawie przedstawiania samorządowej kampanii w mediach publicznych

RPO zwrócił sie do przewodniczącego KRRiT z pytaniem m.in. o skargi w sprawie zachowania zasad pluralizmu, bezstronności i niezależności w przedstawianiu kampanii wyborczej do samorządów.

Zastępca rzecznika Stanisław Trociuk wystąpił do przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego o informację, czy do Rady wpłynęły skargi dotyczące braku spełniania zasady pluralizmu, bezstronności, wyważenia i niezależności przez nadawców publicznych w przedstawianiu kampanii wyborczej w wyborach samorządowych 2018 r. Rzecznik poprosił o podanie ich liczby, szczegółowej tematyki oraz sposobu rozstrzygnięcia.

Stanisław Trociuk zwrócił się też o informację, czy Rada przewiduje prowadzenie stałego monitoringu sposobu przedstawiania kampanii wyborczej w wyborach samorządowych (w tym komitetów wyborczych i kandydatów) przez nadawców publicznych.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r. (I tura) oraz 4 listopada (II tura). Terminy te ogłosił 14 sierpnia premier Mateusz Morawiecki. Oznaczało to m.in., że oficjalnie ruszyła kampania wyborcza. 

Wcześniej trwała tzw. prekampania. Rzecznik występował do Sejmu i Senatu w celu jej uregulowania.

Wskazywał, że działania mające znamiona agitacji - prowadzone jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii - trwają w Polsce od lat. Wiążą się z tym wydatki pozostające poza kontrolą organu wyborczego. Jego zdaniem brak takiej regulacji negatywnie wpływa na równość szans kandydatów i komitetów wyborczych; prowadzi też do ominięcia limitów wydatków zapewniających transparentność finansów kampanii wyborczych.

mp/    

Opublikowano: 2018-08-30 15:42

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.