Nie dołożą. Szefernaker: nie pracujemy nad rozszerzeniem zadań własnych gminy o sprawy przedsiębiorczości

Rząd nie pracuje nad rozszerzeniem zadań własnych gminy  o sprawy związane ze wsparciem przedsiębiorczości - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.  

Z interpelacją w sprawie wspierania przedsiębiorczości w gminach zwróciła się do MSWiA poseł Anna Sobecka (PiS). Powołując się na raport NIK wskazała, że gminy niezbyt aktywnie korzystają z dostępnych narzędzi wspierających przedsiębiorczość.

Z przytoczonych przez Sobecką danych wynika, że tylko 27 proc. gmin podejmowało działania i przedsięwzięcia inwestycyjne, z założenia bezpośrednio wspierające przedsiębiorczość, a 38 proc. gmin wyznaczało lub uzbrajało nowe tereny inwestycyjne. Zdecydowana większość nie wprowadzała ulg i preferencji dla przedsiębiorców, w tym w opłatach za najem i dzierżawę nieruchomości.

Sobecka zapytała więc szefa MSWiA, czy resort planuje wprowadzenie obowiązkowego planowania wsparcia dla przedsiębiorstw w gminach.

W odpowiedzi wiceminister Paweł Szefernaker poinformował, że w MSWiA „nie są prowadzone prace nad zmianami we wskazanym zakresie""

Wiceminister wyjaśnił, że przekazanie gminie w drodze ustawy dodatkowych zadań wymaga szczegółowych analiz i konsultacji, w tym rozważenia potencjalnych korzyści i kosztów, które wiązałyby się z takim rozwiązaniem.

„Dodatkowo, ustawodawca powinien respektować zasadę ochrony niezależności samorządu terytorialnego. Wyraża się ona m.in. w regule, która nakazuje zapewnienie gminie środków finansowych w przypadku powierzenia jej nowych zadań. Decyzja władzy ustawodawczej o poszerzeniu zadań gminy o kolejne sprawy lokalne wymaga zatem wskazania nowych dochodów, które będą stanowić źródło pokrycia kosztów wynikających z ich wykonania" - podkreślił Szefernaker.  

Wiceszef MSWiA przypomniał jednocześnie, że władze samorządowe mogą stosować szereg działań, mających na celu pobudzanie rozwoju gminy, najczęściej poprzez wpływ na warunki działalności gospodarczej.

Według niego różnice w realizacji tego zadania wynikają m.in. ze skali stosowanych instrumentów, jak również zaangażowania finansowego i organizacyjnego.

„Gminy korzystają z narzędzi wspierania przedsiębiorczości w zróżnicowanym stopniu z uwagi na fakt, że decyzja o podjęciu takich inicjatyw zależy od lokalnych potrzeb i możliwości. Stąd też praktyka wspierania przedsiębiorczości w poszczególnych samorządach jest odmienna" - wyjaśnił Szefernaker.

mp/

Opublikowano: 2018-09-12 15:19

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.