Składowisko live. MŚ przygotowało rozporządzenie ws. wizyjnego systemu kontroli składowisk odpadów

Kamery na składowiskach odpadów będą rejestrować obraz przez całą dobę także z dróg dojazdowych, a bieżący podgląd będą mieć pracownicy WIOŚ - zakłada nowe rozporządzenie ws. wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Obowiązek instalowania kamer na składowiskach odpadów wprowadziła lipcowa nowelizacja ustawy o odpadach. Była to odpowiedź na nasilające się zjawisko pożarów miejsc magazynowania śmieci i trudności z ustaleniem sprawców podpaleń.   

Przygotowany przez ministerstwo środowiska projekt rozporządzenia w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów określa szczegółowe wymagania dla prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, powierzchnię objętą rejestrowanym obrazem, minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli oraz wymogi przechowywania i udostępniania utrwalonego obrazu.Zgodnie z projektem w wizyjny system kontroli mają być wyposażone miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Kamery mają być zainstalowane tak, aby rejestrowany obraz obejmował całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów z drogami dojazdowymi i pasem otaczającym te miejsca o minimalnej szerokości 15 metrów.

Urządzenia techniczne sytemu kontroli powinny zarejestrować obraz pozwalający na identyfikację osób w sposób ciągły przez całą dobę.

Ponadto urządzenia techniczne powinny umożliwiać wykorzystanie zapisu sygnału wizyjnego do jego odtworzenia z zastosowaniem tzw. stop-klatki, a także wykonanie kopii i pobierania zapisu w formie elektronicznej oraz określenia daty, czasu i miejsca zarejestrowanych zdarzeń i czynności.

Zgodnie z rozporządzeniem wizyjny system kontroli powinien być prowadzony w taki sposób, aby umożliwić podgląd obrazu na żywo miejsca magazynowania lub składowania odpadów pracownikom wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska. Utrwalenie obrazu powinno odbywać się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Nowe przepisy precyzują też, że utrwalony obraz będzie przechowywany na elektronicznym nośniku informacji.   Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, projektowane rozporządzenie dotyczące wizyjnego systemu kontroli wejdzie wżycie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy, tj. 22 lutego 2019 r. Natomiast posiadacze odpadów zobowiązani do stosowania wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, będą musieli niezwłocznie dostosować się do tych przepisów.    

Opublikowano: 2018-09-13 13:14

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.