Skromne płace. Rafalska zaapelowała do samorządów o podwyższenie wynagrodzeń pracowników socjalnych

Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska zaapelowała do samorządów o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych.

W lipcu br. resort przeprowadził badanie dotyczące średniej wysokości wynagrodzenia pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodkach Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie. Okazało się, że średnie wynagrodzenie brutto pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS wyniosło 2 635 zł, a w PCPR - 2 601 zł. W przypadku 1030 ośrodków pomocy społecznej oraz 110 powiatowych centrów pomocy rodzinie wysokość średniego wynagrodzenia dla pracowników socjalnych była niższa niż średnia krajowa dla tego stanowiska.
Ponadto w dalszym ciągu są OPS-y oraz PCPR-y, które stosują praktykę wliczania dodatku określonego w art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej do kwoty minimalnego wynagrodzenia.

"Podobnie, jak w roku ubiegłym, również teraz zwracam się do Państwa z apelem o podwyższenie wysokości wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach Państwu podlegających, jest to bowiem jedna z form okazania szacunku i poważania dla wykonywanej przez nich pracy, która jest pracą trudną i wymagającą, ale jednocześnie, co podkreślają często w rozmowach sami pracownicy socjalni, przynoszącą zawodową satysfakcję" - napisała minister w piśmie do samorządów.

Rafalska zwróciła ponadto uwagę, że nie należy również dopuszczać do sytuacji, w której dodatek przyznawany pracownikom socjalnym za świadczenie pracy socjalnej w środowisku, w tym za przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, składa się na minimalne wynagrodzenie.

woj/

Opublikowano: 2018-09-19 15:05

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.