Wójt przed sądem. Wójt gminy Lyski oskarżony ws. umorzeń podatków

Wójt gminy Lyski (powiat rybnicki) Grzegorz G. odpowie wkrótce przed sądem – został oskarżony o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy wydawaniu decyzji dotyczących m.in. umorzeń zaległości podatkowych. Chodzi łącznie o ponad 330 tys. zł.

Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska, Grzegorzowi G. przedstawiono łącznie cztery zarzuty.

"Istotą przedstawionych zarzutów jest to, że Grzegorz G. (...) będąc obowiązanym na podstawie przepisów ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi gminy Lyski oraz będący organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat, poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień oraz niedopełnianie ciążących na nim obowiązków (...)  wydawał decyzje dotyczące np. umorzenia zaległości podatkowych, które określone podmioty miały do zapłaty na rzecz gminy Lyski, przez co działał na szkodę interesu publicznego wyrządzając w ten sposób w majątku gminy Lyski szkodę w różnych wysokościach" - podała prok. Smorczewska.

Akt oskarżenia wymienia cztery podmioty, którym wójt umorzył zaległości, dotyczące podatku od nieruchomości i odsetki z tego tytułu. Są wśród nich dwie firmy prywatne, ale też komunalna spółka wodociągowa i oczyszczalnia ścieków. Wnioski o umorzenie zobowiązań podmioty gospodarcze uzasadniały np. złą sytuacją finansową lub spadkiem rentowności.

Według prokuratury, decyzje wójta dotyczące umorzenia były nieuzasadnione i bezpodstawne. Wydając je wójt pozbawił gminę przychodu, który pozwala finansować działania własne samorządu; działał wyłącznie w interesie podatnika – uzasadniają śledczy.

Grzegorz G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Jego proces będzie toczył się przed Sądem Rejonowym w Rybniku.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2018-09-25 11:51

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.