Nowy obowiązek. MSWiA: gminy będą udostępniać dane z rejestru PESEL

Organy gmin będą upoważnione do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL – zakłada projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności.

Obecnie udostępnianie danych osobowo-adresowych odbywa się w dwojaki sposób: minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia dane z ogólnokrajowego rejestru PESEL, a gminy udostępniają dane z rejestru mieszkańców. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce to zmienić i proponuje nadanie organom gmin ustawowo określonej kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL.

„Bedzie to przy tym czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane będzie można złożyć w dowolnym organie gminy” – wyjaśnia MSWiA.

Resort podkreśla, że gminy mają już dostęp do rejestru PESEL, a zatem są „technologicznie gotowe” do obsługi nowego zadania. Ponadto podobne rozwiązanie funkcjonuje w odniesieniu do udostępniania danych z ogólnokrajowego Rejestru Dowodów Osobistych.

„Wskazana zbieżność, jak również doświadczenie w udostępnianiu danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, które (…) odbywa się na tych samych zasadach, co udostępnianie danych jednostkowych z rejestru PESEL, potwierdza również gotowość merytoryczną organów gmin do realizacji nowego zadania” – podkreśla ministerstwo.

Zgodnie z propozycją resortu minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie udostępniał dane jednostkowe z rejestru PESEL tylko do 31 grudnia; od 1 stycznia 2019 r. właściwe do udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.

„Nie przewiduje się przy tym, aby nowe zadanie skutkowało znacznym zwiększeniem obciążenia pracą organów gmin” – zaznacza MSWiA.

MSWiA zaproponowało zmianę, ponieważ w aktualnym stanie prawnym możliwość udostępniania danych jednostkowych z rejestru mieszkańców została ograniczona jedynie do władztwa terytorialnego danego organu gminy. W przypadku gdy poszukiwana przez wnioskodawcę osoba nie jest aktualnie zameldowana na terenie gminy, gmina ta - poza udzieleniem odpowiedzi wnioskodawcy, że osoba poszukiwana nie figuruje w danym rejestrze mieszkańców - może jedynie informować wnioskodawcę o możliwości uzyskania danych osoby poszukiwanej z ogólnokrajowego rejestru PESEL, z którego dane w imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

„Konieczność ponownego wnioskowania, jak również centralizacja całego procesu w jednym miejscu, w sposób istotny wpływa na czas oczekiwania na dane, których otrzymanie bardzo często determinuje np. sprawny przebieg postępowania sądowego” – wskazuje MSWiA.

Projekt nowelizacji ma usprawnić tę procedurę.

aba/


Opublikowano: 2018-09-28 11:54

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.