Częstochowa: Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

9 października na Politechnice Częstochowskiej zainaugurowano trzecią edycję Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Po raz pierwszy projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

To już kolejna edycja Uniwersytetu realizowana we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy.

Projekt pn.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy - zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest rozwój umiejętności matematyczno-przyrodniczych, ICT, uczenia się, pracy zespołowej oraz kompetencji w zakresie kreatywności, innowacyjności, krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów u uczniów oraz rozwój oferty Politechniki Częstochowskiej jako forum aktywności społecznej (realizacja dodatkowych zajęć edukacyjnych przez kadrę dydaktyczną Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki PCz we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy).

Zajęcia, podobnie jak w poprzednich edycjach, będą realizowane w trzech grupach wiekowych: Odkrywcy (6-9 lat), Poszukiwacze (10-12 lat) oraz Młodzi Naukowcy (13-16 lat).

Dla najmłodszej grupy realizowane będą zajęcia takie jak: Badaj świat z łazikiem marsjańskim, Poleć dronem!, Samochód przyszłości, Programowanie robotów edukacyjnych, Drukowanie 3D, Owady dla ciekawskich - bionika, Sitodruk - nadruk logotypów na koszulkach, Skanowanie 3D dla najmłodszych oraz wiele innych.

Ponadto dla starszych uczestników odbywać się będą Warsztaty Design Thinking - nauka kreatywnego myślenia. Dodatkową atrakcją dla uczniów będą zajęcia wyjazdowe w Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi (w edycji zimowej) lub Centrum Nauki i Rozrywki w Krasiejowie (w edycji letniej).

W projekcie, realizowanym w okresie od 01.10.2018 do 30.06.2020 ma wziąć udział minimum 576 uczniów i uczennic szkół podstawowych z Częstochowy i pobliskich gmin (344 dziewczynki, 232 chłopców).

Podczas uroczystości na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki podpisano umowę o współpracy w ramach projektu pomiędzy Politechniką Częstochowską a Urzędem Miasta Częstochowy. Wykład inauguracyjny zatytułowany „Kolor i barwa – niezbędny element naszego życia” wygłosił prof. PCz dr hab. inż. Przemysław Postawa.

W ramach projektu przewidziano realizację 4 edycji CzUMO w następujących semestrach:


1 edycja: 10.2018 - 01.2019 (semestr zimowy),

2 edycja: 02.2019 - 06.2019 (semestr letni),

3 edycja: 10.2019 - 01.2020 (semestr zimowy),

4 edycja: 02.2020 - 06.2020 (semestr letni).

W projekcie wezmą udział uczniowie szkół podstawowych z Częstochowy i okolic:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Kornela Makuszyńskiego w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Ludwika Zamenhofa w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Częstochowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Częstochowie

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej

Szkoła Podstawowa w Podlesiu

Szkoła Podstawowa im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rędzinach.


Opublikowano: 2018-10-10 08:02

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.