RODO w pracy. Jak zatrudniać, by nie łamać przepisów - ukazał się poradnik dla pracodawców

Kiedy na stronie urzędu gminy można zamieścić zdjęcia pracownika? Czy urzędnik może odmówić zawieszenia tabliczki ze swoim nazwiskiem na drzwiach urzędu? - odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdują się w poradniku dla pracodawców, który wydał właśnie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Poradnik uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Szczegółowa publikacja wiedzie pracodawcę przez cały proces zatrudnienia - od rekrutacji, przez nawiązanie umowy o pracę, przetwarzanie danych w okresie zatrudnienia po zwolnienie. Poradnik zawiera wiele praktycznych przykładów.

Dowiadujemy się z niego m.in., że gdy szukamy pracownika "niedopuszczalne" jest gromadzenie informacji, które on sam zamieścił na swój temat w mediach społecznościowych i innych ogólnodostępnych źródłach.

Z kolei, by umieścić zdjęcia pracowników na identyfikatorach - poza wyjątkowymi profesjami jak np. ochroniarze - pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika.

"(...) Zgoda musi być udzielona dobrowolnie, a zatem pozyskiwanie przez pracodawcę zgody pracownika będzie możliwe, jeżeli pracownik będzie miał możliwość odmowy jej udzielenia i nie spotkają go z tego powodu żadne negatywne konsekwencje. Warto dodać, że zgoda może być odwołana w każdym czasie" - instruuje UODO.

Tak samo przedstawia się sytuacja z umieszczaniem wizerunku pracownika na stronie np. urzędu gminy. Gdyby pracodawca miał taki zamiar musi uzyskać dobrowolną zgodę pracownika.

Inaczej jest jednak z samymi danymi osobowymi pracownika, zamieszczanymi na stronie internetowej pracodawcy. Imiona i nazwiska, stanowiska, numery telefonów, czy adresy e-mail pracowników są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Dlatego - jak instruuje UODO - dane te mogą być wykorzystywane (np. udostępniane) przez pracodawcę nawet bez zgody pracownika, którego dotyczą.

Z tego samego względu "za dopuszczalne" - według UODO - uznać także należy umieszczanie imion i nazwisk pracowników na drzwiach w zakładach pracy, na pieczątkach imiennych, pismach sporządzanych w związku z pracą oraz prezentowanie w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach. Kwestie te powinny zostać uregulowane w regulaminach pracy, a pracownik powinien być świadomy tego przed nawiązaniem stosunku pracy.

UODO w poradniku jasno stwierdza też np., że pracodawca ma prawo do monitorowania służbowej poczty elektronicznej pracownika.

"Pracodawca może kontrolować aktywność swoich pracowników w trakcie pozostawania ich do jego dyspozycji w miejscu pracy, tzn. może sprawdzać czy pracownicy nie korzystają ze stron zabronionych czy też z innych witryn, które nie służą wykonywaniu przez nich obowiązków służbowych" - instruuje UODO.

Co istotne, kontrola nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. Kontrola ma służyć jedynie zapewnieniu, by "pracownik nie był zbytnio obciążony pracą oraz wykorzystywał powierzone mu narzędzia do celów zawodowych". Jeśli np. urząd gminy zamierza wprowadzić taki monitoring poczty elektronicznej musi poinformować o tym pracowników najpóźniej na dwa tygodnie przed jego uruchomieniem.

Z poradnika dowiemy się też np. jak - nie łamiąc przepisów - przetwarzać dane pracowników na potrzeby przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, czy i kiedy dane pracownika można przekazać podmiotowi zewnętrznemu, jak długo można przechowywać dane pracowników, a także np. jak przetwarzać dane osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Pełna wersja poradnika dostępna jest na stronach UODO.

js/


Opublikowano: 2018-10-04 14:13

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.