Kraków: Czas na głos młodych

Prezydent Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta »Młody Kraków 2.0« na lata 2018-2023”. Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od 10 do 31 października.

„Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta »Młody Kraków 2.0« na lata 2018-2023” został opracowany jako kontynuacja i rozszerzenie programu aktywizacji społecznej młodzieży „Młody Kraków”, realizowanego przez Urząd Miasta Krakowa w latach 2009-2018 na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 29 kwietnia 2009 roku. Celem głównym programu jest stworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta, mieszkającej, uczącej się lub pracującej w Krakowie oraz wzmacnianie u niej postaw zaangażowania obywatelskiego, przedsiębiorczości i otwartości na innych.

Dokument projektu dostępny jest tutaj.

Materiały są dostępne również:

na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej UMK;
w siedzibie Biura Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10, pokój nr 3 (w godz. 8.00-15.00);
w siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu, ul. Bracka 10 (w godz. 8.00-18.00).

Uwagi do projektu dokumentu można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października:

e-mailem na adres: dialoguj@um.krakow.pl;
osobiście w Biurze Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10;
osobiście w Miejskim Centrum Dialogu, ul. Bracka 10.

Formularz konsultacyjny jest dostępny także w wersji papierowej w podanych wyżej lokalizacjach.
Harmonogram konsultacji społecznych:

Spotkania z mieszkańcami Krakowa:
- poniedziałek, 22 października, godz. 17.00-19.00 - Miejskie Centrum Dialogu, ul. Bracka 10;
- piątek, 26 października, godz. 17.00-19.00 - Biuro Miejskiego Ośrodka Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.
Spotkanie z przedstawicielami 18 Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Krakowa:
- środa, 24 października, godz. 17.00-19.00 - Miejskie Centrum Dialogu ul. Bracka 10.

Opublikowano: 2018-10-10 08:20

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.