Mamy kompetencje. Prezes KR RIO: kompetencje regionalnych izb obrachunkowych są dosyć rozbudowane

Kompetencje regionalnych izb obrachunkowych są dosyć rozbudowane i zmiany w tym zakresie nie są takie konieczne – ocenia Grażyna Wróblewska, prezes KR RIO.

Serwis Samorządowy PAP: Co Pani zdaniem powinno się zmienić w przepisach, żeby RIO mogły skutecznie pracować?

Grażyna Wróblewska, prezes Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych:
W mojej ocenie kompetencje regionalnych izb obrachunkowych są dosyć rozbudowane i zmiany w tym zakresie nie są takie konieczne. Jeżeli zmiany miałyby nastąpić, to w zakresie wyposażenia izb w szersze narzędzia kontroli.

W jakim obszarze te narzędzia są potrzebne?


- Mam na myśli chociażby przyznanie większych uprawnień inspektorom kontroli do wglądu do dokumentacji, również tej osobowej, także w sprawach kontroli gospodarności podmiotów, które korzystają ze środków publicznych.

Wiceminister Paweł Szefernaker zapowiedział, że MSWiA chce wrócić do projektu nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych...

- W rządowym projekcie nowelizacji były propozycje, które zostały zgłoszone przez same regionalne izby obrachunkowe. W toku dalszych prac legislacyjnych projekt ten został jednak w istotny sposób zmodyfikowany. Na pewno będą jeszcze rozmowy na ten temat.

Regionalne Izby Obrachunkowe świętują jubileusz 25-lecia. Co wskaże Pani jako sukces?


- Właśnie to, że już 25 lat funkcjonują.

Są tacy, którzy mówią, że izby powinny zostać zlikwidowane; przywołują przykład niewypłacalnej gminy Ostrowice.

- Na przykładzie jednej gminy takich ocen nie powinno się formułować. Kontrolujemy, nadzorujemy przecież blisko trzy tysiące jednostek. Wśród nich wiele jest gmin zadłużonych, a akurat tej jednej zdarzyło się, że popadła w takie tarapaty, korzystając z niestandardowych instrumentów zadłużenia. Skutek jest taki, że gmina została zniesiona.

Resort finansów przygotował nowelizację ustawy o finansach publicznych, w której zaostrza zasady zadłużania się JST, m.in. korzystania z niestandardowych instrumentów dłużnych. To dobry kierunek?

- Chyba tak. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych wnosiła do ministerialnego projektu swoje uwagi.

Dziękuję za rozmowę.

aba/

Opublikowano: 2018-10-08 15:03

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.