Połowa w OSE. Zagórski: nadal mniej niż połowa szkół przystąpiła do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Niecałe 1,3 tys. szkół, a więc mniej niż połowa, przystąpiła dotychczas do programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski.

„Na 25 września br. 2 747 szkół otrzymało już możliwość korzystania z usług Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, zaś 1 273 z nich zgłosiło się do programu. Oznacza to, że wciąż ponad połowa szkół, które mogą przystąpić do programu, nie dokonało zgłoszenia" - poinformował minister cyfryzacji Marek Zagórski w odpowiedzi na poselską interpelację.

Minister dodał przy tym, że każda ze szkół została samodzielnie poinformowana o takiej możliwości ze strony Centrum Kontaktu OSE.

Zagórski przypomniał, że choć udział w programie jest dla szkół dobrowolny to ministerstwo wraz z Operatorem OSE przekonuje szkoły do merytorycznych korzyści, jakie przyniesie im użytkowanie usług OSE (np. podczas systematycznie organizowanych spotkań regionalnych). Resort wskazuje przy tym, że od 1 stycznia 2021 r. każda szkoła niekorzystająca z usług OSE będzie miała obowiązek samodzielnego zapewnienia w szkole możliwości dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Celem programu OSE jest zapewnienie wszystkim szkołom w Polsce (ok. 19,5 tys. lokalizacji) dostępu do bardzo szybkiego Internetu wraz z zaawansowanymi usługami bezpieczeństwa teleinformatycznego (w szczególności bezpieczeństwa uczniów podczas korzystania z Internetu w szkole) oraz multimedialnymi treściami i narzędziami edukacyjnymi, wspomagającymi bieżącą pracę uczniów i nauczycieli.

Szkoły mogą korzystać z usługi dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s, przy czym korzystanie z usługi o symetrycznej przepustowości równej 100 Mb/s jest bezpłatne, zaś koszt świadczenia takiej usługi w całości pokrywany jest ze środków budżetu państwa. Jednocześnie - w zależności od potrzeb i o ile pozwala na to infrastruktura, za pomocą której szkoła przyłączona jest do publicznej sieci telekomunikacyjnej - szkoły mogą korzystać z usług o wyższych parametrach za dodatkową opłatą, która odpowiada jedynie kosztom podniesienia tych parametrów.

Dyrektorzy szkół mogą zgłaszać się do programu na stronie www.ose.gov.pl. Jeśli szkoła znajduje się na liście, wystarczy wypełnić formularz, następnie operator OSE - państwowy instytut badawczy NASK prześle umowę, a po jej podpisaniu przystąpi do podłączenia szkoły.     

mp/

Opublikowano: 2018-10-09 12:03

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.