Swarzędz: Mój zawód - moja przyszłość

Miło nam poinformować, o rozpoczęciu drugiej już edycji projektu „Mój zawód - moja przyszłość" adresowanego do uczniów klas VII szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Powiatem Poznańskim. Celem jego jest pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki zawodowej w oparciu o własne predyspozycje zawodowe i umiejętności, a także możliwości edukacyjne w szkołach ponadpodstawowych mieszczących się na terenie Miasta Swarzędz.

W ramach realizacji projektu „Mój zawód - moja przyszłość", w I semestrze roku szkolnego 2018/2019, studenci doradztwa zawodowego i personalnego z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przeprowadzą lekcje w szkołach podstawowych z terenu Gminy Swarzędz.

Natomiast, w II semestrze chętni siódmoklasiści będą mogli wziąć udział w warsztatach zawodowych prowadzonych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Swarzędzu oraz w Zespole Szkół nr 2 w Swarzędzu z zakresu m. in. mechatroniki, logistyki, informatyki, energetyki, automatyki, ekonomii, humanistyki, matematyki itp.

Tymczasem, uczestników ubiegłorocznej edycji, tj. uczniów klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjalnych, serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Gminę wyjazdach studyjnych do zakładów pracy i na Uniwersytet im. A. Mickiewicza, a także informujemy o możliwości skorzystania w tym roku szkolnym z indywidualnego doradztwa zawodowego, które będzie prowadzone w szkołach podstawowych przez specjalistów z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Szczegółowe informacje dostępne są u szkolnych opiekunów projektu oraz na www.swarzedz.pl w zakładce Edukacja.
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Opublikowano: 2018-10-10 12:15

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.