Bez upoważnień. PKW: członkowie OKW nie potrzebują upoważnień do przetwarzania danych

Członkowie obwodowych komisji wyborczych nie muszą posiadać upoważnień do przetwarzania danych osobowych, upoważnienie to wynika wprost z przepisów Kodeksu wyborczego - informuje Państwowa Komisja Wyborcza.

W opinii PKW, "w czasie, w którym właściwa obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dysponuje spisem wyborców, jest ona jedynym dysponentem i administratorem tych danych".

"Członkowie obwodowych komisji wyborczych, jako osoby wchodzące w skład organu kolegialnego, będącego administratorem danych osobowych, podczas czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem jego wyników, nie muszą posiadać upoważnień do przetwarzania danych. Upoważnienie to wynika wprost z przepisów Kodeksu wyborczego" - instruuje PKW.

W swoim stanowisku podkreśla też, że "członkowie obwodowych komisji wyborczych mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa wyborczego".

W sprawie przetwarzania danych osobowych podczas wyborów głos zabierał wcześniej m.in. Urząd Ochrony Danych Osobowych. UODO wskazywał m.in., że niewłaściwą praktyką jest wawieranie wzajemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych między Krajowym Biurem Wyborczym a jednostkami samorządu terytorialnego, o czym pisaliśmy TUTAJ.

js/


Opublikowano: 2018-10-10 10:06

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.