Powiat Lidzbarski: Mikrobus dla niepełnosprawnych

W poniedziałek 8 października br. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj i Tomasz Kozłowski – Prezes Zarządu firmy MIBO Sp. z o.o podpisali umowę, której przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu marki OPEL, model VIVARO typ autobus. Mikrobus przystosowany został do przewozu 9 osób w tym jedno miejsce przeznaczone do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim oraz kierowca.

Zakup zrealizowany został w ramach projektu współfinansowanego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego celem strategicznym jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo
i społecznie.

Nowy mikrobus przekazany zostanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim. Wyposażenie, które posiada ułatwi transport osób niepełnosprawnych, bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz w pewnym stopniu wpłynie na poprawę funkcjonowania tych osób w społeczeństwie. Wartość opiewa na 131 610,00 zł brutto, dostawa mikrobusu nastąpić ma w terminie do 17 grudnia 2018 r.

Opublikowano: 2018-10-10 13:40

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.