Kampania z klasą. Mazowiecki kurator do samorządowców: szkoła ma być apolityczna

Szkoła ma być apolityczna – przypomina samorządowcom Mazowiecki Kurator Oświaty w związku z trwającą kampanią wyborczą.

Aurelia Michałowska w liście do marszałka województwa, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także do dyrektorów szkół przypomniała, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe w szkołach i placówkach oświatowych nie mogą działać partie i organizacje polityczne.

„Powyższy zakaz ma charakter bezwzględny i nie może być uchylony w żadnym przypadku” – podkreśliła kurator.

Jak zaznaczyła, polityczna neutralność szkoły nie wyklucza przekazywania uczniom wiedzy o systemach politycznych i zasadach funkcjonowania życia politycznego. Według mazowieckiej kurator powinno się to jednak odbywać „w formach dopuszczonych podstawą programową kształcenia ogólnego, w sposób niefaworyzujący żadnego ugrupowania politycznego.

„Proszę Państwa o dopilnowanie przestrzegania wymogu apolityczności szkoły, w szczególności w trakcie kampanii związanej z wyborami samorządowymi” – napisała w liście Aurelia Michałowska.

aba/

Opublikowano: 2018-10-10 14:06

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.