Nie manipulować. PKW: część materiałów wyborczych może wprowadzać w błąd

Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do komitetów wyborczych o niewykorzystywanie w kampanii wyborczej materiałów, które mogą wprowadzać wyborców w błąd, co do warunków ważności głosu.

PKW tłumaczy, że chodzi o używane w niektórych materiałach wyborczych sformułowania w rodzaju "Jeżeli chcecie Państwo wybrać (…) proszę postawić X w +okienku+ przy jego imieniu i nazwisku (…) jeżeli ktoś zaznaczy X przy innym nazwisku na karcie wyborczej, karta zostanie uznana za nieważną".

W ocenie PKW, takie sformułowania "wywołują wątpliwości i zaniepokojenie wyborców". "Państwowa Komisja Wyborcza zwraca uwagę, że sformułowania takie (bez wyraźnego wskazania, że chodzi o postawienie znaku „X” przy nazwisku więcej niż jednego kandydata) mogą być przez wyborców interpretowane w ten sposób, że głosowanie na kandydata innego niż wskazany spowoduje nieważność głosu" - oświadczył przewodniczący PKW Wojciech Hermeliński.

W związku z tym, Państwowa Komisja Wyborcza apeluje do komitetów wyborczych o niewykorzystywanie w kampanii wyborczej materiałów, które mogą wprowadzać wyborców w błąd, co do warunków ważności głosu.

js/


Opublikowano: 2018-10-10 12:06

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.