Dobrze o obecnych. CBOS: 72 proc. ankietowanych zadowolonych z obecnych władz swoich samorządów

72 proc. ankietowanych przez CBOS jest zadowolonych z obecnych władz swoich samorządów - wynika z sondażu CBOS. Niezadowolonych jest 19 proc. 

Z najnowszego badania CBOS wynika, że Polacy wystawiają bardzo dobre recenzje władzom samorządowym. Okazuje się, że działalność władz swojej miejscowości lub gminy dobrze ocenia blisko trzy czwarte ankietowanych (72 proc.), a zaledwie co piąty (19 proc.) jest z nich niezadowolony. 

Autorzy badania wskazują, że poczynając od wyborów 2006 roku, oceny władz lokalnych niezmiennie utrzymują się na wysokim, wyraźnie wyższym niż we wcześniejszym okresie, poziomie. Nawet na tle dobrze ocenianych poprzedników - samorządowców z lat 2006-2014 - obecna kadencja uchodzić może za wyjątkowo udaną - podkreślono w raporcie. Przeciętna ocen satysfakcji mieszkańców z ostatnich niespełna czterech lat jest wyższa niż za rządów dwóch poprzednich ekip. 

Z sondażu wynika też, że w porównaniu z poprzednimi dwoma głosowaniami Polacy częściej chcą kontynuacji ich władzy niż wyboru kogoś nowego; jedynie mieszkańcy największych aglomeracji życzyliby sobie częściej zmiany prezydenta miasta, niż zachowania obecnej władzy.

W wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miast 45 proc. uczestników badania preferuje osoby sprawujące ten urząd obecnie, a 36 proc. poparłoby innego kandydata. 20 proc. nie ma zdania.

Ważniejsze głosowanie na wójta niż na radnych powiatowych 

Dla 52 proc. Polaków najważniejsza częścią wyborów samorządowych są wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - wynika z sondażu CBOS. Dla 21 proc. najważniejsze są wybory do ich miasta lub gminy. Zatem wybory władz najbliższego obywatelom szczebla za najważniejsze uważa 73 proc.- zaznaczono.

"Ankietowani poproszeni we wrześniowym sondażu o wskazanie, które z wyborów do różnych organów samorządu terytorialnego sprawujących władzę w gminie, powiecie i województwie są dla nich najważniejsze, jednoznacznie uznali za najbardziej istotne właśnie wybory jednoosobowych władz wykonawczych, a więc wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast" - podkreśla CBOS.

Taką opinię wyraża ponad połowa uprawnionych do głosowania (52 proc.); 21 proc. za najważniejsze głosowanie wyborów samorządowych uznaje wybory do rady swego miasta lub gminy. "Zatem wybory władz najniższego, a zarazem najbliższego obywatelom szczebla za najważniejsze uważa w sumie prawie trzy czwarte ankietowanych (73 proc.)" - zaznacza CBOS.

Jak podkreśla ośrodek w znacznie mniejszym stopniu dla Polaków liczą się wybory do organów samorządowych wyższych szczebli. Wybory radnych powiatowych za najważniejsze w wyborach samorządowych uznaje 3 proc., a wojewódzkich 9 proc. badanych. 8 proc. uznaje je za równorzędne. 7 proc. nie miało zdania.

Znaczenie przypisywane tej części wyborów samorządowych jest tym większe, im większa miejscowość, której one dotyczą. Najbardziej znaczące są dla mieszkańców miast powyżej 100 tys. mieszkańców - wynika z sondażu CBOS.

mp/Opublikowano: 2018-10-10 13:03

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.