GUS samorządom. Zamiast Statystycznego Vademecum Samorządowca GUS zapowiada akcję promocyjną

W tym roku do nowo wybranych samorządowców GUS nie prześle Statystycznego Vademecum Samorządowca. Będzie za to akcja promocyjna.

Tradycyjnie po każdych wvborach samorządowych GUS przesyłał do nowo wybranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Statystyczne Vademecum Samorządowca, czyli pakiet z najważniejszymi informacjami statystycznymi na temat ich gminy. W tym roku będzie inaczej.

„W związku z wyborami samorządowymi, GUS oraz urzędy statystyczne w województwach planują przeprowadzenie akcji promocyjnej, mającej na celu przedstawienie zasobów statystyki publicznej, m.in. wskazując materiały/źródła statystyczne zawierające dane dla poszczególnych jednostek terytorialnych" - poinformowała Ewa Bolesławska, naczelnik w Departamencie Edukacji i Komunikacji GUS.

Dodała, że w tym roku urząd nie przewiduje druku i wysyłki pakietu materiałów statystycznych - Statystyczne Vademecum Samorządowca, który jest dostępny wyłącznie na portalu informacyjnym GUS w zakładce „Statystyka regionalna". 

Bolesławska zaznaczyła przy tym, że bieżąca edycja będzie wzbogacona o nowy moduł: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. „Nowością będzie także ujęcie w module wojewódzkim dwóch dodatkowych jednostek statystycznych: regionu warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego" - poinformowała Bolesławska. Zapowiedziała, że SVS zostanie udostępniony pod koniec grudnia 2018 r.
http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyczne-vademecum-samorzadowca/  

Naczelnik dodała, że dane SVS znajdują się także na platformie analitycznej SWAiD, skąd można je pobierać w siedmiu wersjach, w tym pdf, excel, word. „Obecnie trwają prace nad uzupełnieniem bazy o archiwalne edycje SVS sięgające 2010 r." - zaznaczyła Bolesławska.
http://swaid.stat.gov.pl/Dashboards/Statystyczne%20Vademecum%20Samorz%C4%85dowca.aspx  

Przypomniała też, że dane dla jednostki terytorialnej można generować również w Banku Danych Lokalnych, który oferuje szeroki zakres danych w szeregu czasowym sięgającym 1995 r. (lub ostatniego dostępnego).   https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/jednostka  

Bolesławska powiedziała też, że w związku z rosnącymi potrzebami informacyjnymi samorządów GUS stale wzbogaca swoją ofertę informacyjną. W latach 2017-2018 ukazały się m.in. nowe pozycje wydawnicze GUS opracowane w formie graficznej (mapy, wykresy) w tym Atlas statystyczny Polski, Atlasy statystyczne poszczególnych województw oraz Atlas demograficzny Polski. Wszystkie publikacje są dostępne w wersji pdf na stronie GUS.           

mp/

Opublikowano: 2018-10-26 10:52

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.