Nowy mechanizm. Robaczyński: MF przedstawiło szczegóły nowego mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego w JST

Tzw. mieszkaniec referencyjny, a nie statystyczny ma być jednym z kluczowych elementów nowego systemu korekcyjno-wyrównawczego dla samorządów - wynika z informacji resortu finansów.

Wiceminister finansów Tomasz Robaczyński przedstawił na czwartkowym posiedzeniu sejmowej komisji samorządu terytorialnego stan prac nad nowym systemem korekcyjno-wyrównawczym dla samorządów. Zmiany w tym zakresie ministerstwo zapowiadało już w sierpniu br. (Pisaliśmy o tym: MF: będzie nowy system korekcyjno-wyrównawczy dla samorządów).

Robaczyński poinformował, że właśnie kończy się pierwszy etap prac, w którym ministerstwo wspólnie z ekspertami Banku Światowego skupiło się nad stroną wydatkową mechanizmu.
 
Wiceminister podkreślił, że dotychczas główną bazą odniesienia, jeśli chodzi o potrzeby wydatkowe samorządów byli faktyczni mieszkańcy danej jednostki. „Teraz chcielibyśmy, i ku temu zmierzają nasze prace, przenieść ten punkt odniesienia na tzw. mieszkańca referencyjnego, czyli mieszkańca z uwzględnieniem potrzeb wydatkowych danej JST" - mówił wiceszef MF.

Wyjaśnił, że do ustalenia potrzeb wydatkowych przyjęto wydatki bieżące JST, jako te wydatki, które są standardowymi wydatkami koniecznymi do poniesienia przez samorządy, z wyłączeniem potrzeb majątkowych i inwestycyjnych, które, w ocenie resortu są różne w poszczególnych JST. „Przyjęliśmy, aby tą główną bazą odniesienia były wydatki bieżące JST, jako średnia z trzech ostatnich lat" - zaznaczył Robaczyński.

Dodał, że w kolejnym kroku określono sfery gospodarcze, w których samorządy ponoszą największe wydatki. Chodziło o wydatki, które w poszczególnych działach wynoszą co najmniej 5 proc. i w sumie obejmują łącznie nie mniej niż 85 proc. kwoty wszystkich wydatków bieżących. „Następnie w drodze metod ekonometrycznych ustalaliśmy, jakie obiektywne czynniki są skorelowane z tymi ponoszonymi wydatkami , czyli wzięliśmy pod uwagę kluczowe czynniki wpływające na wysokość tych wydatków" - tłumaczył Robaczyński.

Jak wyjaśnił, w ten sposób wybrano czynniki, które w najlepszy sposób są powiązane z daną grupą wydatków i jednocześnie mają uzasadnienie ekonomiczne . Jako przykład takich wskaźników wiceminister wskazał długość dróg gminnych w wydatkach na transport oraz liczbę osób w wieku ponad 65 lat przy wydatkach na pomoc społeczną w gminach.
 
„Dla każdej jednostki w ten sposób ustalono indeks potrzeb wydatkowych i na tej podstawie wyliczono liczbę mieszkańców referencyjnych. Czyli w zależności od potrzeb wydatkowych ten mieszkaniec faktyczny został skorygowany na plus, bądź na minus" - mówił Robaczyński zaznaczając, że w ten sposób podkładając te dane „doszliśmy do jednostki, którą już nie jest mieszkaniec faktyczny, tylko referencyjny, czyli uwzględniający potrzeby wydatkowe poszczególnych JST.

Według informacji Robaczyńskiego "pierwszy etap prac nad mechanizmem korekcyjno-wyrównawczym dobiega końca i niebawem ruszą konsultacje nowego modelu z samorządami".   

mp/  

Opublikowano: 2018-11-08 12:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.