Lista wójtów. Publikujemy nazwiska blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Po październikowych wyborach jedno stanowisko wójta i jedno burmistrza pozostają nieobsadzone. Publikujemy nazwiska pozostałych 2475 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, którzy wkrótce rozpoczną pięcioletnią kadencję.

Najwyższym poparciem lokalnej społeczności cieszy się wójt gminy Lipka (woj. wielkopolskie) Przemysław Kurdzieko, na którego oddano 96 proc. głosów, co jest najlepszym wynikiem w kraju. W sumie w 43 gminach kandydaci na wójta lub burmistrza zdobyli głosy ponad 90 proc. mieszkańców.

Najstarszym samorządowcem wybranym na kolejną kadencję jest wieloletni prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc (78 l.), który rządzi miastem od 2002 r. Natomiast najmłodszym wójtem w kraju został 25-letni Krzysztof Gil, który wygrał wybory w gminie Gręboszów (woj. małopolskie).

W pierwszej turze wyłoniono łącznie 1826 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, natomiast w 649 gminach i miastach potrzebna była dogrywka.

W wyborach samorządowych do obsadzenia było 1 547 stanowisk wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów miast. Wybieraliśmy spośród 6 961 kandydatów, z czego 3 892 starowało w wyborach na wójta, 2 526 ubiegało się o fotel burmistrza, natomiast 543 kandydowało na prezydenta miasta.

Ci ostatni mieli statystycznie największą konkurencję – o urząd prezydenta miasta rywalizowało średnio pięć osób. W przypadku dwóch pozostałych stanowisk, wójta i burmistrza, w wyborach brały udział średnio trzy osoby.

Najwięcej kandydatów na urząd wójta zostało zgłoszonych w gminie Wymiarki (woj. lubuskie), gdzie wystartowało siedem osób. Podobnie po 7 kandydatów ubiegało sie o funkcję burmistrza w siedmiu miastach. O urząd prezydenta miasta najwięcej osób ubiegało się w Warszawie, w której kandydatów było 14.

W 331 gminach zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta lub burmistrza. W dwóch gminach nie udało się ich wyłonić, ponieważ nie uzyskali więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem. Nie wybrano wójta gminy Sidra (woj. podlaskie) oraz burmistrza gminy Działoszyn (woj. łódzkie).

W takiej sytuacji wyboru wójta dokona rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.

W związku z likwidacją Ostrowic (woj. zachodniopomorskie), które na mocy specustawy 1 stycznia przyszłego roku znikną z mapy administracyjnej kraju, w gminie nie przeprowadzono głosowania.

Wójt (odpowiednio burmistrz lub prezydent miasta) jest organem wykonawczym gminy. W gminie, w której siedziba władz znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, organem wykonawczym jest burmistrz. Z kolei w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców organem wykonawczym jest prezydent miasta (dotyczy to również miast, w których do dnia wejścia w ustawy o samorządzie gminnym prezydent miasta był organem wykonawczo-zarządzającym).

kic/

Nazwiska 2475 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast kadencji 2018-2023Opublikowano: 2018-11-08 13:47

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.