Walka o budżet. Komitet Regionów UE popiera wezwanie PE do zwiększenia budżetu UE

Komitet Regionów UE jest przeciwny cięciom budżetu UE w takich obszarach, jak polityka spójności i rozwój obszarów wiejskich. Popiera wezwanie PE, by zwiększyć budżet UE na lata 2021-2027.

Zasiadający w Komitecie Regionów samorządowcy z satysfakcją przyjęli środowe stanowisko Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletniego budżetu UE 2021-2027. To stanowisko zakłada zwiększenie go (do poziomu 1,3 proc. dochodu narodowego krajów członkowskich) oraz utrzymanie dotychczasowej rangi i skali polityki spójności oraz rolnej. Określa też nowe sposoby finansowania unijnych inwestycji.

Poparcie Komitetu Regionów zwiększa szanse, że te propozycje zostaną przyjęte (muszą je jednomyślnie zaakceptować wszystkie państwa członkowskie).

- Głosowanie Parlamentu Europejskiego jest dobrą wiadomością dla regionów, miast i wszystkich obywateli, dlatego niezwykle ważne jest, aby Parlament dołożył wszelkich starań, aby zapewnić UE odpowiednie środki, aby sprostać wyzwaniom kolejnej dekady - powiedział przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów (KR) Karl-Heinz Lambertz. - Europejskie miasta i regiony wzywają wszystkie instytucje UE, aby pracowały ramię w ramię, stawiając obywateli na pierwszym miejscu, zapewniając terminowe porozumienie w sprawie kolejnego budżetu UE, długoterminową ciągłość i spójność inwestycji UE.

Po przedstawieniu wniosków Komisji Europejskiej dotyczących kolejnego długofalowego budżetu UE – na lata 2021 2027 - sprawozdawcy i przedstawiciele Komitetu Regionów zintensyfikowali współpracę ze sprawozdawcami parlamentu, aby zapewnić uwzględnienie głosu lokalnych społeczności europejskich w kluczowych decyzjach dotyczących przyszłości UE.

Komitet walczy o to, by nie doszło do proponowanych przez KE cięć w kluczowych politykach, takich jak spójność i rozwój obszarów wiejskich. Jednocześnie lokalni liderzy pracują nad poprawą wpływu UE na takie obszary, jak innowacje, walka ze zmianami klimatu, transformacja energetyczna i integracja migrantów, poprzez zwiększenie zaangażowania lokalnych podmiotów i wspieranie lokalnych inicjatyw.

- Zaprezentowane stanowisko Parlamentu Europejskiego ma kluczowe znaczenie i jest dobrym głosem w trwającej dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej - ocenił Marek Woźniak, przewodniczący polskiej delegacji w KR. - Realizacja wspólnych celów i polityk UE będzie możliwa tylko dzięki mądrym i przemyślanym decyzjom, które muszą zostać podjęte jak najszybciej. Pozwoli to na zapewnienie stabilnych i elastycznych ram finansowania umożliwiających osiąganie trwałych efektów rozwojowych.

- Z zadowoleniem przyjmujemy głosowanie parlamentu nad długoterminowym budżetem UE – powiedział sprawozdawca opinii ds. WRF Nikola Dobroslavić (HR / PPE), przewodniczący regionu Dubrownik-Neretwa. - Wszystkie zaangażowane instytucje, zwłaszcza Parlament Europejski i Rada, powinny teraz połączyć siły i rozwinąć prawdziwy dialog, aby w 2019 r. zakończyć negocjacje w celu terminowego uruchomienia nowych programów. Władze lokalne i regionalne, rolnicy, biznes, studenci i naukowcy potrzebują jasności. Musimy również przestrzegać zasady pomocniczości, podejmować decyzje jak najbliżej obywateli, budżet UE może być skuteczny tylko wtedy, gdy opiera się na odpowiedzialności i partnerstwie.

Źródło: Komitet Regionów

Opublikowano: 2018-11-15 12:20

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.