Podsumowali wybory. Związek Miast Polskich podsumował wybory samorządowe w miastach

Powrót organizacji wyborów do samorządów, przywrócenie jednej komisji w obwodzie głosowania - to niektóre postulaty przedstawicieli Związku Miast Polski, którzy w Łodzi podsumowali wybory samorządowe.

W ocenie samorządowców nowe przepisy Kodeksu wyborczego nie do końca sprawdziły się w praktyce. W swoim stanowisku Związek Miast Polskich (ZMP) zwrócił uwagę, że odsunięcie od organizacji wyborów administracji samorządowej, która posiadała odpowiednie kompetencje i doświadczenie, zaszkodziło sprawnemu przeprowadzeniu głosowania. Podkreślili też, że zupełnie nie sprawdziło się utworzenie centralnej administracji wyborczej.

Prezes ZMP, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz zwracał uwagę na brak kompetencji urzędników wyborczych czy niewystarczającą ich liczbę, wskazując, że wielokrotnie było ich mniej niż planowano. "Byli do tego stopnia niekompetentni, że nie tylko nie pomagali w organizacji wyborów, ale wręcz chwilami przeszkadzali" - zauważył. Funkcja nadzorcza, jaką wyznaczył im ustawodawca, okazała się fikcją - uważa Frankiewicz.

Według ZMP, problemy były z komisjami wyborczymi i z kandydatami do tych komisji, z ich przygotowaniem i pracą. Związek wskazuje, że np. kandydaci na członków komisji nie otrzymywali rzetelnej informacji o zakresie ich obowiązków. "Ludzie, którzy pracowali w tych komisjach zostali na tyle ciężko doświadczeni, że jest mało prawdopodobne, aby zapisali się oni do ponownych wyborów" - mówił Frankiewicz.

Zdaniem Związku, nie sprawdził się też pomysł powołania dwóch komisji - jednej nadzorującej przebieg głosowania, drugiej - liczącej głosy i ustalającej jego wyniki. Jak mówił Frankiewicz, czas protokolarnego przekazywania materiałów wyborczych między komisjami trwał od ok. dwóch do nawet czterech godzin. "Gdyby była tylko jedna komisja - tak, jak to było w poprzednich wyborach - tym czasie mogła już liczyć głosy i podać wcześniej wyniki" - dodał prezes ZMP.

Związek postuluje więc m.in. likwidację korpusu urzędników wyborczych i przekazanie ich zadań administracji samorządowej, przywrócenie jednej komisji w obwodzie głosowania, wprowadzenie zasady, że minimalny skład składu komisji w ciągu dnia to połowa jej członków, zróżnicowanie liczebności komisji w zależności od liczby uprawnionych do głosowania w obwodzie. Według ZMP, należy też wprowadzić system profesjonalnych szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, zwiększyć wysokość diet, a także ujednolicić zasady plombowania urn i materiałów wyborczych.

"Wybory samorządowe w 2018 r. zostały przeprowadzone dzięki poczuciu obowiązku za państwo, jakie przejawiły dziesiątki tysięcy urzędników samorządowych w całej Polsce. Wprowadzone w nadzwyczajnym trybie przepisy Kodeksu wyborczego wielokrotnie sprawiały, że osoby odpowiedzialne za wybory, w samorządach, komisjach wyborczych, a nawet w Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowym Biurze Wyborczym, zmuszone były do podejmowania rozstrzygnięć, czy ważniejsze jest stosowanie litery prawa, czy zapewnienie obywatelom możliwości udziału w wyborach oraz rzetelne ustalenie wyników głosowania. Sprawne, nowoczesne i sprawiedliwe państwo nie powinno stawiać swojej administracji przed takimi dylematami" - głosi stanowisko ZMP.

Członek zarządu ZMP i przewodniczący RM Łodzi Tomasz Kacprzak podkreślił, że wprowadzony przepis o dwukadencyjności prezydentów, wójtów czy burmistrzów kłóci się z zasadą wolnego wyboru włodarza gminy przez mieszkańców. Tymczasem - jak mówił - patrząc na wyniki ostatnich wyborów to wielu wójtów, burmistrzów i prezydentów zostało wybranych na swoje trzecie, czwarte, a nawet ósmą kadencję, jak to jest w przypadku prezydenta Gliwic.

"To oznacza, że mieszkańcy tych samorządów ciągle takim osobom ufają. Parlamentarzyści nie powinni wyręczać wyborców" - powiedział Kacprzak. Według niego, zapis o dwukadencyjności jest bardzo szkodliwy dla samorządu. Jak przypomniał, takich ograniczeń nie mają radni czy parlamentarzyści. Dodał, że ZMP będzie się starał, aby wprowadzić zmiany do Kodeksu wyborczego wykreślając przepis o dwukadencyjności.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAPOpublikowano: 2018-11-16 20:22

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.