Dopłaty do dziennika. RIO: uchwałę ws. dopłaty do taryfowej grupy odbiorców należy publikować dzienniku urzędowym

Uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę powinny być publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym - przypomina RIO.

RIO w Krakowie przygotowała opinię w sprawie ogłaszania w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym uchwał w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. To efekt rozbieżności ze stosowaniem przepisów przez małopolskie gminy.

W ocenie Izby ustanawiane przez rady gmin normy o dopłacie do grup taryfowych noszą cechy właściwe powszechnie obowiązującym uchwałom prawa miejscowego, a więc wymagają ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W swoich wyjaśnieniach Izba zwróciła uwagę, że uchwała o dopłacie do taryfy dotyczy bliżej nieokreślonej ilości pobranej wody lub odprowadzanych ścieków. Natomiast jej adresatem jest odbiorca dostarczanej wody (wytwórca ścieków), określony w sposób generalny, jako każdy potencjalny odbiorca korzystający w okresie obowiązywania taryfy z usług przedsiębiorcy wodno-kanalizacyjnego.

Powyższe okoliczności, zdaniem Kolegium RIO w Krakowie - przesądzają, że ustanawianie przez rady gmin normy o dopłacie do grup taryfowych noszą cechy właściwe powszechnie obowiązującym uchwałom prawa miejscowego. Oznacza to, że warunkiem ich wejścia w życie jest ogłoszenie w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Zgodnie ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfę opiat zatwierdza organ regulacyjny, zaś gmina może przedsiębiorcy wodno-kanalizacyjnemu przekazywać dopłatę do każdej jednostki taryfowej m3 pobranej wody lub odprowadzanych ścieków.


mp/    

Opublikowano: 2018-11-27 13:34

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.