Co SIO mówi. MEN o najnowszych danych z systemu informacji oświatowej

W samorządowych przedszkolach, szkołach i placówkach liczba etatów nauczycieli wzrosła w ciągu roku o ponad 9 tys. - informuje MEN. Najwięcej pedagogów przybyło na Mazowszu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło w czwartek najnowsze dane z Systemu Informacji Oświatowej.

Nauczyciele

Okazuje się, że w roku szkolnym 2018/2019 przybyło w Polsce nauczycieli. Liczba etatów w publicznych i niepublicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 10,2 tys., osiągając poziom 701,6 tys. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 702,3 tys. - o 7,3 tys. więcej niż rok wcześniej.

W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 9 154 i wynosi obecnie 587,9 tys.

Z danych SIO wynika również, że o 9,6 tys. wzrosła liczba etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela. Jest ich 605,2 tys., co oznacza wzrost o 1,6 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2017/2018.

Największy wzrost etatów - o 2,6 proc. - odnotowano w województwie mazowieckim
(o 2 770). Na Mazowszu mamy ogółem 110 tys. etatów nauczycieli. W województwie podkarpackim nastąpił wzrost o 2,4 proc. (698,5), wielkopolskim – o 2,1 proc. (863), a małopolskim – o 2,0 proc. (1210).

Z danych MEN wynika, że z uprawnień emerytalnych skorzystało 1,54 proc. nauczycieli (9,1 tys.) zatrudnionych na podstawie Karty nauczyciela (dla porównania w roku szkolnym 2017/2018 na emeryturę odeszło 1,10 proc. nauczycieli). Z tytułu uprawnień do świadczeń kompensacyjnych skorzystało 0,54 proc. (3 194) nauczycieli. W ubiegłym roku było to 0,44 proc. (2 632).

Nauczyciele, z którymi rozwiązano stosunek pracy z innych przyczyn, np. organizacyjnych, w roku szkolnym 2017/2018 stanowili 0,96 proc., a w roku szkolnym 2018/2019 – 1,19 proc. „Pokazuje to, że reforma oświaty nie spowodowała istotnego zwiększenia liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy” – komentuje MEN.

Przedszkola

Według najnowszych danych SIO w roku szkolnym 2018/2019 z usług placówek wychowania przedszkolnego korzysta 1 mln 392,5 tys. dzieci. To o 31,3 tys. więcej w stosunku do roku ubiegłego. Przybyło również przedszkoli – jest ich w tej chwili ponad 12,5 tys. (o 373 więcej niż rok wcześniej), a ogółem wszystkich placówek przedszkolnych - 22,1 tys.

Wzrósł (o2,67 p. proc.) odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną – wynosi obecnie 87,34 proc. (chodzi o dzieci w wieku 3-5 lat). Najwięcej przybyło w przedszkolach trzylatków – z edukacji przedszkolnej korzysta 77,8 proc. wszystkich dzieci w tym wieku (rok temu było to o 2,67 p. proc. mniej). 4-latków jest więcej o 2,6 p. proc. (ogółem 89,3 proc.), zaś 5-latków – więcej o 1,5 p. proc., co oznacza ich odsetek na poziomie 94,9 proc.

W miastach do różnego typu placówek uczęszcza 93,20 proc. przedszkolaków w wieku od 3 do 5 lat. To wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 1,65 p. proc. Na wsi do placówek wychowania przedszkolnego chodzi 79,12 proc. dzieci i jest to więcej o 3,91 p. proc. niż rok wcześniej.

Jak podkreśla MEN, obecnie Polska jest stawiana przez Komisję Europejską jako przykład kraju o największych postępach w rozwoju edukacji przedszkolnej.

6-latki w I klasach szkół podstawowych

Według danych MEN rodzice 95,9 proc. 6-latków zdecydowali, że ich dzieci pozostaną w wychowaniu przedszkolnym. „Tylko 3,3 proc. dzieci w wieku 6 lat rozpoczęło edukację w I klasie szkoły podstawowej” – podaje resort edukacji. Jak wylicza, populacja dzieci 6-letnich według danych GUS wynosi 389,5 tys., z czego w I klasie szkoły podstawowej uczy się jedynie 12,9 tys. uczniów.

Gimnazja

MEN przedstawiło także skutki wygaszania gimnazjów. W ubiegłym roku szkolnym w systemie oświaty funkcjonowało 1,9 tys. gimnazjów. W roku szkolnym 2018/2019 jest ich 1,7 tys., z czego 785 samodzielnych, a 893 w zespołach. Ponadto mamy 5 781 szkół, w których działają oddziały gimnazjalne – klasa III (to szkoły, do których gimnazja zostały włączone lub przekształcone).

„W roku szkolnym 2016/2017 było 7 630 gimnazjów w systemie oświaty, co oznacza, że 97,8 proc. budynków gimnazjów zostało wykorzystanych i nie zostały one zlikwidowane” – zaznacza ministerstwo w komunikacie.

System Informacji Oświatowej (SIO) to baza danych, w której gromadzone są informacje o wszystkich szkołach i placówkach oświatowych w Polsce, w tym dane o wszystkich uczniach i nauczycielach.

Źródło: MEN

aba/

Opublikowano: 2018-11-29 12:44

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.