Uznane protesty. Sąd: powtórzenie wyborów do rad w dwóch świętokrzyskich gminach

Sąd Okręgowy w Kielcach postanowił o powtórzeniu wyborów radnych w dwóch okręgach, w gminach Sitkówka-Nowiny i Nowa Słupia.

Chodzi o dwa mandaty. Sąd uznał, że w tych dwóch przypadkach zaistniały takie okoliczności, które mogły mieć wpływ na wybór radnych – poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach, jednocześnie Komisarz Wyborczy I w Kielcach sędzia Jan Klocek.

Pierwsze orzeczenie dotyczy okręgu wyborczego nr 3 w gminie Nowa Słupia. W jednej z komisji obwodowych dwoje kandydatów na radnych uzyskało taką samą liczbę głosów. „Były trzy karty nieważne i na jednej z nich wskazano kandydata, który nie objął mandatu, bo przegrał w losowaniu” – wyjaśnił komisarz.

Z kolei w okręgu wyborczym nr 7 w gminie Sitkówka-Nowiny różnica między wybranym radnym a osobą, która uzyskała drugi wynik, wyniosła dwa głosy. „Także w tym przypadku oddano kilka głosów nieważnych. Sąd uznał, że te nieważne karty mogły mieć wpływ na wynik wyborów” – dodał Klocek.

Postanowienia sądu są nieprawomocne. Stronom postępowania, w tym komisarzowi wyborczemu, przysługuje prawo wzniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który powinien je rozpatrzyć w ciągu 30 dni.

„Poprosiliśmy o sporządzenie uzasadnień. Po zapoznaniu się z nimi prawdopodobnie złożymy zażalenia” – zapowiedział komisarz Klocek.

Do Sądu Okręgowego w Kielcach po październikowych wyborach samorządowych wpłynęło 15 protestów na wynik głosowania. Pozostałe przypadki dotyczyły m.in. prac komisji obwodowych, transparentności tych prac, jak również brakujących kart niewykorzystanych w głosowaniu.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2018-11-30 14:13

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.