Na własność. Wzory dokumentów dot. przekształcania we własność

Na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zamieszczono wzory dokumentów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Wśród nich są wzór zaświadczenia o przekształceniu, dwa typy wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (w trybie normalnym, gdzie termin wynosi 4 miesiące, i w trybie uzasadnionym szczególną potrzebą, z terminem 1-miesięcznym). Resort zamieścił też ważne terminy związane z procesem przekształceń.

Opisując formalności MIiR pisze: "Otrzymasz zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Wyśle je do Ciebie wójt/burmistrz/ prezydent miasta, albo starosta, albo dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa albo dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego. Urząd ma na to do 12 miesięcy od przekształcenia.

Na Twój wniosek zaświadczenie otrzymasz w ciągu 4 miesięcy albo w ciągu 30 dni (jeśli wniosek uzasadniony np. sprzedażą mieszkania albo potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu). Takie samo zaświadczenie otrzyma z urzędu sąd rejonowy (wydział Ksiąg Wieczystych) i dokona odpowiedniego wpisu. Wpis dotyczący własności do księgi wieczystej jest wolny od opłat" - podał resort.

"To, co jest najważniejsze, to fakt, że przepisy ustawy są tak przygotowywane, żeby żaden sąd ani Trybunał Konstytucyjny nie podważył żadnego z zapisów ustawy. Nikt nie zapłaci więcej niż płaciłby normalnie za użytkowanie wieczyste. Jesteśmy gotowi wspierać, informować i monitorować proces przekształcenia. Polacy już nie będą zaskakiwani kilkusetprocentowymi waloryzacjami opłat" – podkreślono w komunikacie.

woj/

Opublikowano: 2019-01-09 17:23

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.