11 miesięcy na plus. MF: po 11 miesiącach budżety samorządów osiągnęły nadwyżkę w wysokości 6,4 mld zł

Według danych ze sprawozdań, budżety jednostek samorządu terytorialnego za 11 miesięcy 2018 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką wynoszącą 6.407 mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 24.939 mln zł - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.

Z danych resortu wynika, że po 11 miesięcach 2018 r. dochody, jakie osiągnęły samorządy wyniosły 230.025 mln zł (tj. 89,2 proc. planu). Oznacza to wzrost o 9,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Z kolei dochody własne JST zostały zrealizowane w wysokości 111.626 mln zł, tj. na poziomie 91,8 proc. planu i były wyższe o 9,6 proc. niż w tym samym okresie roku poprzedniego.

Znacznie wyższa (o 13,4 proc.) niż przed rokiem była także łączna kwota wydatków JST, które po 11 miesiącach 2018 r. wyniosły 223.617 mln zł (co stanowiło 79,1 proc .) kwoty wydatków planowanych. 

Według danych za 11 miesięcy 2018 r. wykonane dochody bieżące były wyższe niż wykonane wydatki bieżące o 28.672 mln zł.


mp/

Opublikowano: 2019-01-10 13:41

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.