Powiat Brodnicki: Prorozwojowy budżet zmian

Rada Powiatu w Brodnicy na sesji w piątek, 4 stycznia, uchwaliła budżet. Zgodnie z planem, dochody Powiatu Brodnickiego w 2019 roku mają wynieść 82 814 257 zł, a wydatki 85 472 584 zł. Deficyt w wysokości 2 658 327 zł zostanie pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych (2 632 803 zł) oraz wolnych środków.

W budżecie zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 700 000 złotych oraz rezerwy celowe, łącznie na poziomie 2 045 260 tys. zł., z przeznaczeniem m.in. na oświatę, remonty, inwestycje, pomoc społeczną etc.

- Przedstawiony Państwu projekt budżetu na 2019 rok jest projektem realnym, choć będzie podlegał zmianom, które będą go dostosowywać do bieżącej sytuacji i które będą się pojawiać w ciągu roku budżetowego. Stąd planowana wysokość rezerwy. Nie znamy wszak, Panie i Panowie, do końca sytuacji na rynku inwestycyjnym, paliwowym, medycznym, zamówień publicznych, czy w oświacie - powiedział starosta Piotr Boiński, rekomendując radnym plan tegorocznych dochodów i wydatków. Przewodniczący Zarządu Powiatu zaznaczył, że z całą pewnością będzie to jednak budżet prorozwojowy. Pomimo roku powyborczego wielkość budżetu inwestycyjnego pozostaje na poziomie porównywalnym z rokiem 2018. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku mają wynieść 19,1 proc. zaplanowanych wydatków ogółem.

W strukturze wydatków największe pozycje stanowią "Oświata i wychowanie" (34,3 proc.) oraz "Transport i łączność" (18,2 proc.). Obie łącznie pochłaniają ponad połowę wydatków budżetu.

W strukturze dochodów 47,3 proc. stanowią subwencje, 32,9 proc. - dochody własne, 16,2 proc. - dotacje, a 7,2 proc. - środki pomocowe.
Budżet na 2019 rok Rada Powiatu w Brodnicy uchwaliła jednogłośnie.

Opublikowano: 2019-01-11 11:37

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.