Zmiany na Podlasiu. Marszałek Podlasia złożył rezygnację ze stanowiska

Marszałek woj. podlaskiego Artur Kosicki (PiS) złożył we wtorek na ręce przewodniczącego sejmiku województwa rezygnację ze stanowiska; podał powody osobiste.

Sejmik na najbliższej sesji, 18 lutego, zajmie się przyjęciem rezygnacji. Według przewodniczącego sejmiku Karola Pileckiego nie ma "formalno-prawnej możliwości", żeby sejmik takiej rezygnacji nie przyjął. "To oświadczenie woli już jest, zostało złożone, więc ono przez sejmik województwa zostanie przyjęte" - podkreślił przewodniczący.

Według art. 38 ustawy o samorządzie województwa, w przypadku złożenia rezygnacji przez marszałka, jej przyjęcie przez sejmik następuje zwykłą większością głosów, a sama rezygnacja pociąga za sobą rezygnację całego zarządu (sejmik formalnie podejmuje uchwałę w sprawie rezygnacji zarządu).

Jaki wynika z tych przepisów, jeśli do podjęcia takiej uchwały nie dojdzie (nie uzyska ona większości głosów albo sprawa nie stanie na sesji sejmiku), jest to równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się taka sesja sejmiku (w tym wypadku - z końcem lutego).

Po przyjęciu rezygnacji, marszałek pełni jednak obowiązki do wyboru nowego zarządu.

Wybrany 22 listopada ub. roku zarząd województwa podlaskiego tworzy Zjednoczona Prawica, która w nowej kadencji samorządu ma w samorządzie tego regionu większość - 16 radnych. 14 radnych mają łącznie: Koalicja Obywatelska i PSL.

Z Arturem Kosickim nie udało się skontaktować; przebywa on na urlopie. Jego decyzji nie chcą komentować radni ZP w sejmiku. Nie kryją oni zaskoczenia i czekają na spotkanie klubu radnych z  posłem Dariuszem Piontkowskim, który został 1 lutego powołanym przez Komitet Wykonawczy PiS na pełnomocnika okręgowego partii w Podlaskiem. Tego dnia upłynęła kadencja wieloletniego szefa PiS w regionie Krzysztofa Jurgiela.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny

woj/

Opublikowano: 2019-02-05 15:02

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.