Granty na kapliczki. Konkurs grantowy dla samorządów, organizowany przez samorząd województwa małopolskiego

Ruszyła kolejna edycja adresowanego do samorządów konkursu grantowego „Kapliczki Małopolski”, organizowanego przez małopolski urząd marszałkowski.

„Są elementem lokalnego krajobrazu od setek lat. Obecne na polach, drogach, ale też przy ulicach, wprowadzają do codzienności element sacrum. Mogą służyć za miejsce religijnego kultu, jak i drogowskaz podczas pieszych wędrówek. Przede wszystkim jednak pozostają cennym świadectwem historycznym i artystycznym. Kapliczki to małe sakralne zabytki, często będące przykładem wartościowej sztuki ludowej. Dlatego tak ważne jest, z myślą o przyszłych pokoleniach, dbanie o ich stan, również w zakresie prac renowacyjnych. W Małopolsce na tego typu działania można zyskać dofinansowanie” – pisze na swej stronie internetowej małopolski urząd marszałkowski.

Specjalny konkurs grantowy „Kapliczki Małopolski” organizowany jest od 2009 roku. Jego adresatami są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy małopolskich kapliczkach. Obiekty, znajdujące się na prywatnym terenie mogą też liczyć na odnowienie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem. Restaurowane kapliczki nie muszą przy tym figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego.

W ramach konkursu renowacji zostało dotąd poddanych ponad 370 obiektów. Na ten cel samorząd wojewódzki Małopolski udzielił łącznego dofinansowania w wysokości ponad 3 mln zł. Pula środków tegorocznej edycji wynosi 750 tys. zł.

Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego). Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12 63 03 139, 63 03 407.

jmk/

Na podstawie: UMWM

Opublikowano: 2019-02-08 10:28

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.