MEN przypomina. Minister Anna Zalewska o samorządach w liście do nauczycieli

Przypominam, że samorząd terytorialny ma istotny wpływ na kształtowanie pensji nauczycieli na swoim terenie – napisała szefowa MEN w liście do nauczycieli.

W piątek minister Anna Zalewska skierowała do nauczycieli i dyrektorów szkół list, w którym poinformowała o wprowadzanych podwyżkach oraz o działaniach MEN ukierunkowanych na podniesienie prestiżu tej grupy społecznej.

„Doceniając szczególną rolę i odpowiedzialność nauczycieli, Rząd RP podejmuje szereg działań w celu wzmocnienia prestiżu tego zawodu. W 2017 r., po 5-letnim okresie zamrożenia płac nauczycieli, dokonaliśmy waloryzacji Państwa wynagrodzeń. Od kwietnia 2018 r. sukcesywnie realizujemy rządowy plan podniesienia pensji nauczycieli. To jeden z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa” – podkreśliła minister edukacji.

W swoim liście szefowa MEN poinformowała o podpisaniu rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

„Zależy mi na tym, aby nauczyciele mogli jak najszybciej otrzymać wyższe pensje. Liczę, że w krótkim czasie samorządy wypłacą podwyższone wynagrodzenie z wyrównaniem od stycznia” - napisała.

Odniosła się też do roli samorządów w kształtowaniu nauczycielskich wynagrodzeń.

„Przypominam, że samorząd terytorialny, zgodnie z przepisami ustawy – Karta Nauczyciela, ma istotny wpływ na kształtowanie pensji nauczycieli na swoim terenie”- zaznaczyła Anna Zalewska. „Ustala on m.in. wysokość części dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Samorząd posiada także kompetencje do zwiększania wynagrodzeń ponad minimalne kwoty wynikające z przepisów ustawowych i rozporządzenia” - wskazała.

Dlatego MEN planuje wzmocnienie udziału związków zawodowych w stanowieniu przepisów prawa miejscowego dotyczących istotnych składników wynagrodzenia nauczycieli.

„Przywrócimy obowiązek corocznego uchwalania przez samorządy regulaminów wynagradzania nauczycieli oraz uzgadniania ich z nauczycielskimi związkami zawodowymi” – zapowiedziała szefowa MEN.
Minister przypomniała też o planowanych kolejnych podwyżkach wynagrodzeń.

„We wrześniu br., po raz kolejny w tym roku, wzrosną Państwa pensje. W wyniku przyspieszenia podwyższania płac od 1 września 2019 r. wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty będzie wyższe o 371 zł, nauczyciela kontraktowego o 381 zł, nauczyciela mianowanego o 432 zł i nauczyciela dyplomowanego o 508 zł (w stosunku do 31 marca 2018 r.). Tym samym pensje wzrosną o 16,1 proc.” – zaznaczyła Anna Zalewska.

aba/

Opublikowano: 2019-02-11 08:41

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.