To pułapka. MEN: dotacja na pensje nauczycieli pozbawiłaby samorząd swobody

Finansowanie pensji nauczycieli przez państwo pozbawiłoby samorząd swobody w zakresie realizacji zadań oświatowych – uważa wiceminister edukacji Maciej Kopeć.

Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Miast Polskich w przyjętych niedawno stanowiskach opowiedziały się za przejęciem finansowania wynagrodzeń nauczycielskich przez państwo. Jak podkreślają, w wielu samorządach subwencja oświatowa nie wystarcza nawet na płace.

Sprawą zainteresował się poseł PiS Andrzej Matusiewicz, który zapytał ministerstwo edukacji, czy planowane są zmiany w obecnym systemie finansowania wynagrodzeń w oświacie.

W odpowiedzi wiceminister edukacji Maciej Kopeć zwraca uwagę, że obecny sposób finansowania zadań oświatowych jest "powiązany ze swobodą jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu lokalnej polityki oświatowej".

„Właściwe organy samorządowe, posiadając stosowne kompetencje do podejmowania decyzji w zakresie realizacji zadań oświatowych na swoim terenie, mają wpływ m.in. na kształtowanie zarówno liczby nauczycieli, a także określają wysokości niektórych dodatków do wynagrodzenia nauczycieli” - wskazuje.

Jak zaznacza, decyzje samorządów mają kluczowy wpływ na poziom finansowania zadań oświatowych w poszczególnych JST.

„Wprowadzenie obowiązku pokrywania z budżetu państwa, kosztów wynagrodzeń nauczycieli, będących pracownikami samorządowych jednostek organizacyjnych, wymagałoby równoczesnego wprowadzenia nowych mechanizmów zabezpieczających budżet przed niekontrolowanym wzrostem wydatków z tego tytułu” – zauważa wiceminister.

Według niego oznaczałoby to konieczność wprowadzenia kontroli administracji rządowej nad prawidłowością zatrudniania nauczycieli oraz określenia standardów, według których zatrudnienie miałoby następować.

„Takie działania pozbawiałyby samorząd terytorialny swobody w zakresie sposobu realizacji zadań własnych w obszarze oświaty i uniemożliwiłyby kształtowanie polityki uwzględniającej lokalne uwarunkowania i potrzeby” – podkreśla wiceminister Kopeć.

aba/

Opublikowano: 2019-02-18 13:09

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.