Konin: Dotacje na zmianę systemu ogrzewania

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania z budżetu Miasta Konina dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych z ograniczeniem niskiej emisji, realizowanych w granicach administracyjnych miasta.

Dotacji udziela się na realizację inwestycji polegającej na zmianie istniejącego systemu ogrzewania zasilanego tradycyjnymi piecami lub kotłami c.o. starej generacji na paliwo stałe, na ogrzewanie:

- gazowe,
- olejowe, przystosowane wyłącznie do spalania oleju opałowego lekkiego,
- elektryczne,
- z miejskiej sieci ciepłowniczej,
- z wykorzystaniem pompy ciepła.

Dotacja wynosi 70% kosztów związanych z zakupem i montażem nowego źródła ogrzewania, w maksymalnej wysokości 5 000,00 zł

Szczegółowe informacje i warunki dot. uzyskania dotacji zawarte są w Uchwale nr 366 Rady Miasta Konina z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii.

Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest złożenie kompletnego WNIOSKU wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Pliki do pobrania:

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych ze zmianą systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii

Wzory wniosków i formularzy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koninie www.bip.konin.eu, w Urzędzie Miejskim w Koninie w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1 lub w pok. nr 202 przy ul. Wojska Polskiego 2.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Koninie, w Biurze Obsługi Interesanta Plac Wolności 1, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Miejski w Koninie
Wydział Ochrony Środowiska
Plac Wolności 1
62 - 500 Konin

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, tel. 63 24 01 162.

Opublikowano: 2019-02-22 18:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.