W kulturze bez zmian. Szefernaker: nie pracujemy nad ujednoliceniem statusu pracowników instytucji kultury

MSWiA nie pracuje nad ujednoliceniem statusu pracowników samorządowych instytucji kultury - poinformował wiceminister Paweł Szefernaker.

„W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji nie są prowadzone prace zmierzające do ujednolicenia przepisów w sprawie pracowników samorządowych instytucji kultury" - poinformował wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w odpowiedzi na poselską interpelację.

W uzasadnieniu wiceminister przypomniał, że pracownicy instytucji kultury utworzonej przez jednostkę samorządową nie mają statusu pracowników samorządowych, a co za tym idzie nie dotyczą ich jakiekolwiek rozwiązania zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych.

Szefernaker odniósł się też do uregulowań prawnych w zakresie wynagradzania i ścieżki awansu pracowników instytucji kultury wskazując, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej do pracowników samorządowych instytucji kultury stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Ponadto przypomniał, że rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury określa warunki ustalania prawa do: dodatku za wieloletnią pracę i jego wypłacania, ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości, nagrody jubileuszowej i jej wypłacania, jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wypłacania, a także warunki ustalania wysokości: dodatku funkcyjnego i specjalnego.

Szefernaker zaznaczył też, że art. 31d ust. 2 ustawy stanowi, że w przypadku gdy w instytucji kultury nie jest zawarty układ zbiorowy pracy, warunki wynagradzania za pracę oraz stanowiska pracy w tej instytucji określa jej dyrektor w regulaminie wynagradzania.  

W swojej interpelacji poseł Grzegorz Lorek zwrócił uwagę, że wspomniana ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nie przewiduje dla pracowników instytucji kultury m.in. nagród, poprzestając jedynie na jubileuszu 40 lat pracy i nagrodzie w wysokości 300 proc. miesięcznego wynagrodzenia. Nie zawiera też regulacji w zakresie awansu zawodowego.

W grudniu 2018 r. sejmowa komisja samorządu odrzuciła projekt dezyderatu autorstwa Małgorzaty Pępek, który miał zwrócić uwagę na nieuzasadnione nierówności w statusie pracowników samorządowych i pracowników samorządowych instytucji kultury.

Posłanka przekonywała wówczas, że sytuacja pracowników samorządowych jednostek kultury jest przez to trudna i demotywująca.

„Sytuację pogarsza fakt, że ścieżki ich kariery nie zakładają awansu, jak to jest w przypadku pracowników samorządowych. Różni się także wysokość ich pensji, pomijając kwestię dodatków motywacyjnych czy nagród" - argumentowała posłanka.

mp/     Opublikowano: 2019-02-19 13:21

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.