Odnów i wygraj. Samorządowy konkurs zachęcający właścicieli budynków do ich odnowienia

W Strzegomiu rozstrzygnięto ósmą edycję samorządowego konkursu „Odnów i wygraj”. Nagradzani – pieniężnie - są w nim właściciele odnowionych budynków, ważnych dla kultury materialnej miasta.

Na nagrody w tej edycji przeznaczono 288 tys. zł - z budżetu gminy Strzegom. Na konkurs wpłynęły 23 zgłoszenia. W kategorii budynków wielorodzinnych zgłosiło się 16 przedstawicieli wspólnot, a kategorii budynków jednorodzinnych – 7 właścicieli. Nagrody pieniężne otrzymali wszyscy startujący, ale im wyższe miejsce w konkursie zajęli, tym wyższa była nagroda (dla budynków wielorodzinnych od 3-10 tys. do 25-40 tys. zł, a dla jednorodzinnych od 2 do 5 tys. zł).

W dotychczasowych ośmiu edycjach zgłoszono w sumie 111 budynków, z czego 84 to budynki wielorodzinne, a 27 to budynki jednorodzinne (prywatne). Na nagrody we wszystkich edycjach konkursu gmina Strzegom przeznaczyła ze swojego budżetu łącznie 1,8 mln zł.

Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą składać: „właściciele, współwłaściciele, zarządy lub zarządcy budynków posiadający budynki nie wpisane do rejestru zabytków, które ze względu na swoje położenie, architekturę albo historię, stanowią cenne obiekty kultury materialnej gminy Strzegom, warte wyróżnienia, upowszechnienia i ochrony”.

Gratulując wszystkim uczestnikom 8. edycji konkursu, burmistrza Strzegomia Zbigniew Suchyta podkreślił, że dzięki odnowionym elewacjom budynków miasto i wsie należące do gminy Strzegom zmieniają się nie do poznania. Zaznaczył również, że konkurs będzie kontynuowany w następnych latach.

Na podstawie: UMiG Strzegom

Opublikowano: 2019-02-19 07:41

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.