Nowy algorytm. Dotacje na pomoc materialną dla uczniów będą dzielone na nowych zasadach

Dotacje na pomoc materialną dla uczniów będą dzielone na nowych zasadach. Przy okazji samorządowcy zaapelowali o szybsze uruchamianie pierwszej transzy środków.

Resort edukacji przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji. MEN proponuje zmianę algorytmu, a właściwie jednego wskaźnika, który decyduje o wysokości dotacji.

„Wskaźnik, który opisywał liczbę osób pobierających zasiłki okresowe przysługujące także osobom dorosłym, zastępuje się liczbą uczniów, którym przyznano stypendia lub zasiłki szkolne w roku poprzedzającym rok budżetowy” – wyjaśnia Joanna Wilewska, dyrektor departamentu wychowania i kształcenia integracyjnego w MEN. „Jest to rozwiązanie korzystniejsze” - dodaje.

Taki sposób ustalania wysokości dotacji dla gminy będzie miał zastosowanie od roku szkolnego 2019/2020.

Dotacja celowa dla gminy przekazywana będzie przez wojewodów do 10 dnia każdego miesiąca. W roku 2019 pierwsza transza zostanie przekazana do 31 marca i będzie obejmowała miesiące styczeń-marzec. Jak podkreśla MEN, jest to zgodne z dotychczasową praktyką.

„Nie widzimy potrzeby, żeby czekać przez trzy miesiące na środki dotacji. Wydaje mi się, że powinniśmy ten termin zmienić, przyspieszyć co najmniej o jeden miesiąc” – zaproponował jednak Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. „To nie jest tak, że nie ma środków. To jest pewna zła tradycja” – ocenił.

Jerzy Jakubczuk, dyrektor departamentu współpracy z samorządem terytorialnym zadeklarował, że resort przyjrzy się sprawie. „Oczywiście dokonamy przeglądu i zastanawiamy się, czy istnieje możliwość skrócenia procedury” - powiedział.

Projekt rozporządzenia TUTAJ.

aba/

Opublikowano: 2019-02-20 10:19

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.