Przeszkoleni z BHP. Od 1 marca nowe przepisy BHP w szkołach

Z początkiem marca wejdą w życie nowe przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w szkołach.

Chodzi o nowe rozwiązania w zakresie ustalenia długości przerw i przeszkolenia pracowników z udzielania pierwszej pomocy. Wprowadziła je listopadowa nowelizacja rozporządzenia; ministerstwo edukacji dało jednak szkołom czas do zakończenia ferii na wdrożenie tych zmian.

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek zasięgnięcia przez dyrektora szkoły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw. Przerwy mają być zorganizowane w taki sposób, by umożliwić uczniom spożycie posiłków.

Nowe przepisy rozszerzyły także grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Taki obowiązek będzie dotyczył nie tylko nauczycieli, ale wszystkich pracowników szkoły lub placówki. „W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia niewątpliwie największe znaczenie ma czas udzielenia poszkodowanemu pomocy, dlatego tak istotne jest, by każdy z pracowników, który znajdzie się najbliżej osoby potrzebującej pomocy, umiał zareagować w danej sytuacji” – argumentuje MEN.

Treść rozporządzenia opublikowana jest w Dzienniku Ustaw.

aba/

Czytaj też: Dziewięć zmian. Od 29 listopada nowe przepisy ws. BHP w szkołach

Opublikowano: 2019-02-21 10:28

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.