RIO unieważnia. RIO: stołeczna uchwała ws. konsultacji budżetu obywatelskiego - nieważna

Regionalna Izba Obrachunkowa unieważniła stołeczną uchwałę w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami stolicy w zakresie budżetu obywatelskiego. Miasto pracuje nad nową uchwałą.

Miasto wskazuje, że nie wydano jeszcze oficjalnego uzasadnienia decyzji, dlatego "trudno określić, co budziło wątpliwości RIO". "Jednak w trosce o dobro mieszkańców zostanie przygotowana nowa uchwała, tak aby warszawiacy jeszcze w tym roku mogli zgłosić i wybrać projekty w ramach budżetu partycypacyjnego" - wskazuje miasto.

"Unieważnienie uchwały oznacza, że planowane na marzec rozpoczęcie VI edycji budżetu partycypacyjnego będzie musiało zostać przesunięte aż do przyjęcia nowej uchwały. Niestety też znacząco skróci się czas całego procesu wyboru projektów. Konsekwencją tego będzie również ograniczenie jego etapów do wskazanego w ustawie minimum" - głosi komunikat stołecznego ratusza.

Zakwestionowana przez RIO uchwała miała dostosować przebieg kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego do wymogów zmienionej ustawy o samorządzie gminnym.

Nowelizacja wprowadziła m.in. wymóg, by w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego było obowiązkowe, a jego wysokość wynosiła co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim sprawozdaniu z wykonania budżetu. Zgodnie z nowelizacją, rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego. Wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt budżetu obywatelskiego nie może być większa niż 0,1 proc. mieszkańców danego terenu.
 
W uchwale z 25 stycznia warszawscy radni zdecydowali m.in., że kolejna edycja budżetu partycypacyjnego zostanie rozszerzona. Szerszy miał być katalog zgłaszanych pomysłów oraz ich zasięg. Zakładano np., że można zgłaszać projekty, które obejmą całe miasto, a nie tylko poszczególne dzielnice. Zwiększyć o ponad 12 mln zł - do 77 mln zł. - miała się też kwota przeznaczona na realizację pomysłów mieszkańców.

Budżet partycypacyjny w stolicy funkcjonuje od 2014 r. Dzięki niemu warszawiacy mogą decydować o tym, na co zostanie wydana część pieniędzy z budżetu miasta i tym samym wpływać na realną zmianę swojego najbliższego otoczenia.

js/Opublikowano: 2019-02-21 16:10

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.