Kontrola na telefon. Częstochowa walczy z paleniem śmieci w piecach

Od początku roku częstochowska Straż Miejska, odpowiadając na zgłoszenia mieszkańców, przeprowadziła już prawie tysiąc kontroli domowych kotłowni, w których mogły być spalane szkodliwe odpady.

Na każde podejrzenie spalania śmieci w domowych piecach reaguje częstochowska Straż Miejska - 947 takich interwencji przeprowadzono od początku roku do 20 lutego.

Kontrolą domów, w których mogą być spalane śmieci, zajmuje się także specjalistyczny dron. Jego działania są koordynowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy.

Dla porównania - w 2018 roku funkcjonariuszki i funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili na terenie miasta blisko 2000 kontroli „domowych palenisk”, podczas których ujawnili około 358 przypadków.

W 2018 roku dyżurni częstochowskiej Straży Miejskiej otrzymali 3180 zgłoszeń w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Część zgłoszeń pochodziła jednak od mieszkanek i mieszkańców okolicznych gmin. Tymczasem częstochowska Straż Miejska może kontrolować jedynie posesje na terenie miasta. Poza jego granicami zgłoszenia dotyczące spalania śmieci lub innych nielegalnych substancji w domowych piecach należy zgłaszać do właściwych urzędów lub działających na terenie tych gmin służb, mających kompetencje do prowadzenia takich kontroli.

"Spalając paliwo złej jakości w starych piecach, szkodzimy sobie i innym" - przestrzega częstochowski magistrat. "Aby przyczynić się do poprawy jakości powietrza, które ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie należy m.in. zmienić źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne, palić opałem dobrej jakości, korzystać z komunikacji miejskiej czy organizować wspólne przejazdy samochodem" - przypomina.

Źródło: UM Częstochowa

aba/

Częstochowa należy do Klubu Samorządowego PAP.

Opublikowano: 2019-02-22 08:52

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.