Wizja Europy. W Bukareszcie od czwartku 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast

W Bukareszcie rozpocznie się w czwartek 8. Europejski Szczyt Regionów i Miast, który zgromadzi w stolicy Rumunii ponad 500 polityków, głównie szczebla samorządowego, ale także unijnego i krajowego, z całej Unii Europejskiej.

Dwudniowe wydarzenie jest największym w Europie spotkaniem burmistrzów, przewodniczących regionów (w Polsce odpowiadających marszałkom) oraz innych wybieralnych przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych z całej Unii Europejskiej. W tym roku odbywa się w Bukareszcie, ponieważ w styczniu Rumunia po raz pierwszy od przystąpienia do Unii Europejskiej w 2007 roku przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie UE.

Celem szczytu jest "umożliwienie unijnym regionom i miastom nakreślenia wizji przyszłości Europy" przed spotkaniem przywódców UE w Sybinie w 9 maja.

W szczycie regionów i miast, który odbędzie się pod hasłem "Odnowiona Europa", uczestniczyć będą: prezydent i premier Rumunii, Klaus Iohannis i Viorica Dancila, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz, przewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Luca Jahier oraz główny negocjator UE ds. brexitu Michel Barnier.

Spotkanie odbędzie się w krytycznym momencie dla UE, kiedy zapadają ważne decyzje kształtujące jej przyszłość, gdy Wielka Brytania występuje z Unii 29 marca, zbliżają się majowe wybory europejskie i trwają negocjacje w sprawie długoterminowego budżetu UE po 2020 r.

Barnier ma omówić z samorządowcami kwestie brexitu: jak wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE wpłynie na miasta i regiony we Wspólnocie i jak Unia będzie wspierać obszary, które najsilniej odczują jego skutki.

Tematycznie szczyt skupi się na wkładzie unijnych władz lokalnych i regionalnych w umacnianie europejskiej demokracji, zapewnianie solidarności, budowanie zrównoważonej i konkurencyjnej Europy oraz promowanie europejskiej spójności i pogłębianie więzi z obywatelami, zwłaszcza w perspektywie nadchodzących wyborów europejskich.

Uczestnicy spotkania będą dyskutować nad skutkami, jakie przyniosą regionom i miastom negocjacje w sprawie następnego długoterminowego budżetu UE. Dyskusje w Bukareszcie będą też dotyczyć: przyszłości polityki spójności, wspólnej polityki rolnej i polityki rozwoju obszarów wiejskich UE na okres 2021–2027, a także migracji i integracji, ponieważ miasta i burmistrzowie są na pierwszej linii, jeśli chodzi o przyjmowanie i integrację migrantów w lokalnych społecznościach.

Wśród tematów szczytu będą także zagadnienia: "Europa i regionalizm", "Unia Europejska po brexicie i jak nie dopuścić do wyjścia innego kraju z UE" oraz "Demokracja na szczeblu lokalnym i europejskim, w tym większa rola władz lokalnych i regionalnych w unijnym procesie decyzyjnym i lokalne inicjatywy mające przywrócić więź między obywatelami a UE".

Program ma odzwierciedlać różnorodność Unii Europejskiej, a organizatorzy deklarują, że dołożą wszelkich starań, by wybór prelegentów zapewniał "równowagę geograficzną, polityczną, pod względem płci oraz między obszarami wiejskimi i miejskimi".

Ponadto w szczycie w Bukareszcie uczestniczyć ma ok. 100 demokratycznie wybranych młodych polityków z regionów i miast UE, którzy włączą się w debatę na temat przyszłości Europy, wśród nich bedzie m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Zaplanowano też oficjalną inaugurację inicjatywy Europejskiego Komitetu Regionów dotyczącej nowej sieci centrów regionalnych (#RegHub) – na uroczystości obecni będą przedstawiciele 20 regionów uczestniczących w fazie pilotażowej. Celem projektu jest uzyskanie informacji zwrotnych od władz lokalnych i regionalnych na temat wdrażania prawodawstwa UE w terenie, co pozwoli usprawnić przepisy unijne i przybliżyć je obywatelom UE.

Szczyt współorganizują Europejski Komitet Regionów, który jest zgromadzeniem demokratycznie wybranych lokalnych i regionalnych polityków UE, rumuńska prezydencja Rady UE i główne rumuńskie stowarzyszenia władz lokalnych i regionalnych.

Szczytowi towarzyszyć będą liczne wydarzenia kulturalne.

Z Bukaresztu Mateusz Kicka (PAP)

Opublikowano: 2019-03-14 08:20

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.