Grudziądz: Partnerstwo w kształceniu

Konferencja pt. „Partnerstwo w kształceniu zawodowym” z udziałem Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego odbyła się dziś, tj. 15 marca w Centrum Kształcenia Praktycznego.

W wydarzeniu uczestniczyli także m.in. radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Michał Czepek, Przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kowarowski, radna i Przewodnicząca ZNP Róża Lewandowska, Naczelnik Wydziału Edukacji Sławomira Gajewska, Dyrektor CKP Artur Mach oraz przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty, pracodawców oraz dyrektorzy grudziądzkich szkół.

- Z roku na rok obserwujemy zacieśnianie współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a przedsiębiorcami i korzyści z niej płynące. Cieszę się, że Centrum Kształcenia Praktycznego jest przykładem jednostki, która nie tylko zabiega o środki unijne na inwestycje, ale również tak duży nacisk kładzie na projekty realizowane z firmami. Dzięki temu młodzież ma do dyspozycji nowoczesne sale oraz urządzenia, a zdobywając wiedzę teoretyczną nabiera także doświadczenia zawodowego - mówił prezydent Maciej Glamowski.

Podczas konferencji podsumowano przedsięwzięcia zrealizowane w CKP przy wsparciu środków unijnych: „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II”  i „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI- etap II”.

W ramach „Modernizacji infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa zawodowego Miasta Grudziądza - Etap II” przeprowadzono remont kapitalny segmentu B o powierzchni 813 m2, w którym wydzielono przestrzeń dla trzech pracowni:
- obróbki ręcznej,  remontu i montażu maszyn oraz urządzeń,
- spawalnictwa i obróbki cieplnej,
- elektrotechniki i mechatroniki samochodowej.

Remont obejmował: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilającej, montaż instalacji sprężonego powietrza, remont ścian i sufitów i podłóg. Całkowity koszt inwestycji wyniósł - 1 335 754,06 zł.

Z kolei w ramach projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach OSI - etap II” ocieplono ściany segmentów A i B, wymieniono stolarkę okienną i poszycie dachu nad segmentem B oraz przeprowadzono remont naświetli dachowych, zainstalowano automatykę centralnego ogrzewania. Koszt przedsięwzięcia - 1 525 821 zł.

Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali  na temat zmian wywołanych zapisami ustawy z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nastąpiło również uroczyste przekazanie podpisanego porozumienia pomiędzy AMS International Sp. z o.o. a Centrum Kształcenia Praktycznego w Grudziądzu.

Firma AMS International Sp. z o.o. wyposażyła placówkę w 15 licencji sieciowych oprogramowania Feature CAM Ultimate (zintegrowany system CAM) dla uczniów oraz 5 licencji jednostanowiskowych dla nauczycieli. W ramach porozumienia  wspólnie z Centrum będzie organizować i prowadzić m.in. specjalistyczne certyfikowane szkolenia dla uczniów i nauczycieli grudziądzkich szkół zawodowych.


Opublikowano: 2019-03-15 14:59

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.