Znów wybory. Mieszkańcy gminy Rudna ponownie wybiorą wójta - obecny został prawomocnie skazany

9 czerwca mieszkańcy gminy Rudna na Dolnym Śląsku ponownie będę wybierać wójta; obecny włodarz utracił mandat wskutek prawomocnego wyroku za przestępstwo wyborcze z 2014 r.

Datę przedterminowych wyborów wskazano w projekcie rozporządzenia premiera, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. "Zarządzenie przedterminowych wyborów uzasadnia fakt wygaśnięcia mandatu wójta gminy Rudna wskutek utraty prawa wybieralności w związku z prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego" - głosi uzasadnienie projektu rozporządzenia.

Prawomocny wyrok ws. wojta Rudnej zapadł 14 marca. Sąd Okręgowy w Legnicy utrzymał wówczas wyrok Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 10 lipca 2018 r., którym wójt Władysław Bigus został uznany za winnego przestępstwa przeciwko wyborom samorządowym z 2014 r.

Postępowanie przed sądem toczyło się po zawiadomieniu prokuratury w Legnicy. Jak informowała Prokuratura Krajowa, wójtowi zarzucono, że w związku z wyborami samorządowymi nie dopełnił ciążącego na nim obowiązku i wpisał na listę  głosujących w gminie 16 osób nieuprawnionych. W ten sposób - w ocenie prokuratora - działał on na szkodę interesu publicznego w postaci prawidłowego przeprowadzenia procesu wyborczego. Chodzi o przestępstwo z art. 231 par. 1 kodeksu karnego i z art. 248 pkt 1 kodeksu karnego.

Z dowodów zgromadzonych przez prokuraturę wynikało, że wójt wraz z zastępcą nie dopełnili ciążącego na nich obowiązku sprawdzenia, czy osoby składające wnioski o wpisanie do rejestru wyborców Gminy Rudna spełniali warunki stałego zamieszkiwania na obszarze tej gminy i wydali decyzje o wpisaniu tych osób do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę Rudna, podczas gdy osoby te nie posiadały tam stałego miejsca zamieszkania.

Prokurator chciał dla wójta kary 10 miesięcy  pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na trzy lata i 15 tys. zł grzywny.

Sąd Rejonowy w Lubinie wyrokiem z 10 lipca 2018 r. wymierzył wójtowi karę siedmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 6 tysięcy zł.

Legnicka prokuratura złożyła reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców prowadzonego przez Gminę Rudna. W 2017 r. wszystkie osoby nieuprawnione do głosowania, które zostały wskazane w zarzutach stawianych wójtowi zostały skreślone ze stałego rejestru wyborców Gminy Rudna.

js/

Opublikowano: 2019-04-02 12:34

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.