Do korekty. Stanowisko Związku Gmin Wiejskich w sprawie rządowego projektu ustawy mającej przywrócić połączenia autobusowe w wielu miejscowościach

Zdaniem ZGW RP projekt ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych nie spełni swego zadania – reaktywacji połączeń tam, gdzie dziś ich brak lub jest ich za mało.

Związek Gmin Wiejskich zdecydowanie popiera pomysł likwidacji tzw. białych transportowych. Ma to na celu przygotowany przez resort infrastruktury projekt ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Jednak zdaniem władz ZGW RP ów projekt w obecnym kształcie nie tylko nie spełni tego zadania, ale wręcz pogłębi dzisiejsze problemy.

Ta kwestia poruszana była na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich, które odbyło się 25-26 kwietnia w Warszawie. Omawiał ją w imieniu związku Edward Trojanowski, zastępca sekretarza generalnego ZGW RP. Przypomniał, że Komisja Wspólna Rząd i Samorządu wydała negatywną opinię na temat przygotowanego przez resort infrastruktury projektu ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

– Co roku znika w Polsce około 5 proc. połączeń autobusowych, ta ustawa miała odwrócić ten proces, doprowadzić do likwidacji białych plam transportowych, odtworzenia połączeń w wielu miejscowościach – mówił Trojanowski. – Czy to jest możliwe? Naszym zdaniem propozycje rządowe zawarte w tym projekcie ustawy nie tylko nie poprawią możliwości tworzenia nowych połączeń autobusowych, ale wręcz je pogorszą. Tym, co wzbudza największe kontrowersje, jest zapis, że marszałek województwa ma ustalać plan komunikacji autobusowej dla całego regionu. Marszałek musiałby tym samym nie tylko zatwierdzać wszystkie projekty i plany komunikacji autobusowej, rozkłady jazdy, trasy linii autobusowych, ale też wszelkie zmiany w nich, których będą setki.

Na dodatek te zmiany miałyby być zatwierdzane poprzez uchwały sejmików wojewódzkich. – W takim kształcie ten przepis będzie martwy – ocenił Edward Trojanowski, który wytknął także, że w rządowym projekcie nie przewiduje się zlecania przewozów autobusowych przez związki czy porozumienia międzygminne i gminno-powiatowe. To zaś oznaczałoby konieczność likwidacji tych porozumień. Innym krytykowanym przez Związek Gmin Wiejskich zapisem jest odrzucenie w projekcie ustawy o funduszu rozwoju autobusowych tzw. pakietyzacji. Czyli możliwości zamówienia obsługi pakietu linii autobusowych, przy czym w tym pakiecie byłyby połączone linie bardziej rentowne z mniej rentownymi lub nierentownymi. Po to, żeby z tych pierwszych móc dołożyć do tych drugich i w ten sposób uratować mniej opłacalne linie.

Największą krytykę ZGW RP wzbudziła jednak zaproponowana w rządowym projekcie ustawy kwota państwowej dopłaty do przewozów autobusowych: do 80 groszy za wozokilometr. – To pokryje tylko 10-15 proc. kosztów tych przewozów, co nie skłoni samorządów do ich reaktywacji. Bo wiele z nich nie ma z czego do tego dołożyć. Ta pomoc będzie za mała, żeby doprowadzić do likwidacji białych plam transportowych – mówił przedstawiciel związku.

To dlatego Związek Gmin Wiejskich złożył wniosek do strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu o ponowne skierowanie tego projektu do zajmującego się nim zespołu roboczego Komisji i zmodyfikowanie go przez ów zespół.

jmk/

Opublikowano: 2019-05-06 13:33

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.